Hantering av klagomål

Vi tar alla kommentarer från kunder på allvar och vidtar om så krävs genast åtgärder för att rätta till eventuella problem i den levererade översättningen.

Klagomål hanteras effektivt och skyndsamt i enlighet med STP:s rutiner och interna riktlinjer för kundklagomål. Varje år genomför vi en undersökning om kundnöjdhet bland större kunder, beaktar alla förslag på förbättringar och gör förändringar så långt det är möjligt. Klagomål hanteras med två mål i sikte: att säkerställa att problemet löses eller felet rättas till och att dra lärdom av det inträffade så att det inte upprepas.

4

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Webbplatsen har utvecklats av Websites for Translators. Med ensamrätt.