Visioner och värderingar

STP:s vision är att vara ett respekterat och välkänt namn inom vår marknadsnisch och i den globala översättningsbranschen i stort.

layer

Det är vår uttalade policy att alltid ha en stabil intern språklig expertis och produktionskapacitet för alla våra huvudsakliga målspråk.

Vi kommer alltid att ha akademiskt välutbildad personal och vi vill bli kända för vår genuina fokusering på att uppnå kvalitetsöversättningar genom hög utbildning av översättare, intelligent och optimerad användning av lämplig teknik, omfattande och välutvecklade arbetsflöden och innovativa rutiner.

Vi har som mål att ge kunderna bästa möjliga service samtidigt som vi strävar efter att hela tiden utvecklas på detta område.

Vi har för avsikt att alltid uppträda med personlig och yrkesmässig integritet och bemöta våra kollegor med respekt.

Vi ser till att våra medarbetare med högre befattningar har en god förståelse av den affärsmässiga verkligheten i branschen, och vi bedriver verksamheten med utgångspunkt i sunda affärsprinciper och på ett ekonomiskt förståndigt sätt, med hållbarhet och tillväxt som mål.

Vi ämnar samarbeta aktivt med akademiska institutioner och affärsorganisationer med avsikt att stärka översättningsbranschens status och framtid.

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Webbplatsen har utvecklats av Websites for Translators. Med ensamrätt.