Historia och milstolpar

STP grundades 1995 och är ett av världens största och mest etablerade översättningsföretag, med översättning till de nordiska språken och engelska som specialitet. Vi fungerar som översättningsproduktionsföretag och underleverantör åt andra översättningsföretag och har kunder över hela världen. Vi har rykte om oss att leverera hög språklig kvalitet och strävar efter att upprätthålla denna kvalitet i allt vi gör.

STP grundades som ett handelsbolag 1995 av Jesper Sandberg som då hade arbetat som frilansöversättare i fem år. Den första interna översättaren anställdes senare samma år. År 2000 hade företaget sju anställda och omvandlades till aktiebolag med namnet Sandberg Translation Partners Limited.

I december 2001 förvärvade STP en del av översättningsföretaget Done Information UK, ett dotterbolag till en finsk organisation. STP förvärvade alla anläggningstillgångar samt den del av Done Information UK:s kundförteckning som omfattade andra översättningsföretag (förteckningen över slutkunder såldes till en annan köpare). På köpet fick STP också nio nya anställda, de flesta av dem interna översättare, och det sammanlagda antalet medarbetare var därmed uppe i 17 personer.

I maj 2012 förvärvade STP det svenska översättningsföretaget Tranflex AB, med kontor i Stockholm, och dess brittiska dotterbolag i London. STP hade vid den här tidpunkten omkring 45 anställda och fick ytterligare 15 genom förvärvet av Tranflex. Förvärvet gav STP nya mänskliga resurser och en värdefull kundportfölj.

I november 2012 förvärvades Simply English International, ett brittiskt företag inriktat på att sälja översättningar till engelska från en rad stora världsspråk. Förvärvet förde med sig fyra nya medarbetare och en viktig kund och utgjorde dessutom STP:s första viktiga strategiska diversifiering, eftersom vi nu började erbjuda översättningar till engelska från betydligt fler källspråk än tidigare. Den här lilla filmen beskriver hur vi kände oss efter det omtumlande året 2012:

STP har varit en aktiv aktör i översättningsbranschen sedan 1995.

– Jesper Sandberg, vd

STP:s historia

  • 1995 – STP grundas som ett handelsbolag
  • 1997 – Finska Done Information upprättar ett brittiskt dotterbolag
  • 2000 – STP omvandlas till ett aktiebolag i Storbritannien
  • 2001 – Tranflex AB grundas som ett aktiebolag i Sverige
  • 2001 – STP förvärvar den brittiska grenen av Done Information
  • 2002 – STP flyttar till ett större kontor
  • 2008 – STP flyttar till ett ännu större kontor
  • 2010 – Tranflex AB upprättar ett dotterbolag i London
  • 2012 – STP förvärvar Tranflex
  • 2012 – STP förvärvar Simply English International

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Webbplatsen har utvecklats av Websites for Translators. Med ensamrätt.