Det här gör vi

Sandberg Translation Partners Limited (STP) specialiserar sig på facköversättningar från engelska och tyska till de nordiska språken samt från en rad olika källspråk till engelska. Vårt stora interna team består av över 60 översättare och kundansvariga språkmedarbetare samt fler än 25 projektledare.

Skicka gärna en kostnadsfri projektförfrågan utan förpliktelser till info@stptrans.com.

STP:s affärsmodell har alltid haft en stark betoning på intern språklig produktionskapacitet och yrkeskompetens. Våra interna resurser har strategisk betydelse för oss och bidrar till att vi kan erbjuda ett mycket professionellt utfört arbete av hög språklig kvalitet och samtidigt erbjuda snabb och flexibel service som uppfyller kundernas behov. Precis som de flesta andra översättningsföretag samarbetar vi även regelbundet med utvalda frilansöversättare, för att kunna komplettera vår interna kunskap och kapacitet vid behov.

Vi marknadsför inte STP:s tjänster direkt till slutanvändare av översättningar utan arbetar i stället åt andra översättningsföretag som behöver en helhetslösning för översättning och lokalisering från och till de språk som vi specialiserar oss på. Fler än 330 kunder använder STP:s omfattande utbud av översättningstjänster och andra språkrelaterade tjänster inom de flesta ämnesområden och texttyper.

Vid sidan av den ständiga utvecklingen av personalresurserna har det alltid varit viktigt för oss att använda rätt programvaror, både för att underlätta administration och för att förbättra kvaliteten och konsekvensen i vårt språkliga arbete samt för att öka produktiviteten.

Vi investerar löpande i de senaste översättningsverktygen och i intern programvaruutveckling. Vårt egenutvecklade projektledningssystem och extranätet för leverantörer gör att projektledarna sparar tid på rutinmässig administration och i stället kan fokusera på att hjälpa kunderna och ge dem bra service, hitta rätt översättare för uppdraget och organisera projekten så effektivt som möjligt.

Vi har goda kunskaper inom it och programvaruutveckling och kompletterar ofta färdiga program med integrerade specialutvecklade lösningar för att exempelvis kunna konvertera filformat, säkerställa kompatibilitet mellan översättningsverktyg, utföra kvalitetskontroller och förbereda dokument för översättning. Dokumenterade arbetsflöden för översättning, omfattande tekniska och språkliga resurser och kontinuerligt stöd från projektledare och översättarkollegor hjälper våra översättare, redigerare och kontrolläsare att utföra sitt arbete på bästa sätt.

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Webbplatsen har utvecklats av Websites for Translators. Med ensamrätt.