Workshoppar på universitet

STP bedriver ett nära samarbete med brittiska och nordiska universitet för att överbrygga klyftan mellan den akademiska och den praktiska översättningsvärlden.

Vi besöker regelbundet universitet på öppet hus-dagar för att tala om tillvaron i översättningsbranschen och medverkar i introduktionskurser om branschen där översättningsföretag och frilansare bjuds in att föreläsa för studenterna. Vi har också undervisat i masterklasser och workshoppar om översättningsteknologi på översättningsutbildningar. Under 2013 anordnade vi för första gången en poänggivande universitetskurs i ämnet projektledning av översättningsprojekt. Dessutom skapade vår vd, Anu Carnegie-Brown, under 2014 en kurs med titeln ”Introduktion till översättningsbranschen” åt Helsingfors universitet och lyckades inspirera flera personer i branschen att undervisa på den. Kursen är nu ett stående inslag i universitetets läroplan, och andra högskolor i Europa har också visat intresse.

Projektledning och översättningsteknologiska verktyg

Projektledning av översättningsprojekt börjar alltmer betraktas som ett viktigt område som bör inkluderas i magisterkurser i översättning. Många universitet har dock inte tagit med det i sina kursplaner ännu och har svårt att hitta lärare i ämnet. Denna utmaning är en ypperlig möjlighet för översättningsföretag att engagera sig. STP utformade en interaktiv tre dagar lång workshop om projektledning för Helsingfors universitet under 2013, och den ansågs mycket givande av alla inblandade. Samarbetet har fortsatt och vi har nu ambitiösa planer på ännu mer omfattande kurser.

STP har också anordnat en uppskattad lektion på masternivå i projektledning av översättningsprojekt på Leeds University i Storbritannien. Dessutom föreläser vi regelbundet på andra brittiska universitet och berättar om de möjligheter som finns för nyutexaminerade, om behovet av projektledare på alla nivåer i översättningsbranschen och om kunskaper i översättningsteknologi i allmänhet.

c1

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Webbplatsen har utvecklats av Websites for Translators. Med ensamrätt.