Praktikplatser

STP har haft ett omfattande praktikprogram sedan 2010.

 

Vi tar emot översättningsstudenter från de nordiska länderna och Storbritannien både för praktik som ingår i deras utbildning och för praktik som är helt fristående från universiteten. Båda typerna av praktik varar i regel tre till fyra månader. Alla praktikanter på STP får samma introduktionsutbildning på en till två veckor som nyanställda medarbetare får. Eftersom praktikanterna ofta inte har så mycket arbetslivserfarenhet är det viktigt att de får stöd och handledning så att de känner sig motiverade och snabbt utvecklas.

Kontakta Anu Carnegie-Brown via e-post för mer information.

Avtal

Om praktikplatsen ingår i en universitetsutbildning skriver STP under ett avtal som tillhandahålls av universitetet. Dessutom skriver STP och praktikanten alltid under ett utbildningsavtal för praktiken innan praktikperioden börjar. I STP:s avtal beskrivs vilka uppgifter som ska utföras och vilka skyldigheter de medför. Det finns även en omfattande sekretess- och konfidentialitetsparagraf.

Riktlinjer

Grunden för en lyckad praktikperiod är att båda parter förstår och respekterar sina egna och den andra partens rättigheter och skyldigheter. Dessutom ska det finnas tydliga rutiner och klara bedömningskriterier och allt arbete ska dokumenteras och gå att spåra. Målet med STP:s praktikplatser är att ge praktikanterna en erfarenhet som är så lik det verkliga arbetsscenariot som möjligt, samtidigt som de hela tiden får stöd och handledning. Skillnaden mot det verkliga arbetsscenariot är att STP:s praktikanter vanligtvis inte utsätts för den tidspress och de produktivitetsförväntningar som yrkesverksamma översättare ofta måste hantera. All praktik på STP omfattas av brittisk lagstiftning.

Goda rutiner

På STP ser vi praktikanter som potentiella framtida medarbetare eller samarbetspartner. Vi tillämpar samma tillvägagångssätt vid urval och utbildning av praktikanter som för fastanställda. De måste genomgå en formell ansökningsprocess, klara en provöversättning eller ett projektledningstest, lämna referenser och ha en lyckad intervju hos oss. Praktikanter får samma utbildning i företagets rutiner och arbetsflöden, språkliga riktlinjer, översättningsteknologi och branschfrågor som fastanställda. I ungefär hälften av fallen har praktikanten senare anställts av STP.

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Webbplatsen har utvecklats av Websites for Translators. Med ensamrätt.