ELIA Exchange

STP:s driftsansvariga, Anu Carnegie-Brown, är för närvarande samordnare för initiativet ELIA Exchange, vars mål är att stärka samarbetet mellan europeiska universitet och översättningsföretag.

I februari 2013 fick ELIA chans att ge sina synpunkter på partnerskapsprogrammet European Masters in Translation, som lanserades av Europeiska kommissionen 2006 med syftet att stärka översättaryrkets status i EU. Efter att ha konsulterat sina medlemmar rapporterade ELIA till Europeiska kommissionen att dagens nyutexaminerade översättare inte är redo för den verkliga översättningsvärlden utan ytterligare utbildning. Det är inte första gången branschen tillfrågas: Inom ramen för OPTIMALE-projektet konsulterades 684 europeiska leverantörer av översättningstjänster under 2011 för att kompetenskraven i översättningsbranschen skulle kunna fastställas. Deras kommentarer var snarlika.

Branschen känner tydligt att det finns en klyfta mellan dess behov och det som lärs ut vid de europeiska översättarutbildningarna, och att det är dags för universitet, studenter och översättningsföretag att tillsammans försöka förbättra situationen.

Det var detta som gav upphov till ELIA Exchange. Målsättningarna med detta löpande projekt är att:

  • göra något åt den frustration som många utbildare, studenter och branschverksamma känner
  • kartlägga hur ELIA-företagen samarbetar med den akademiska världen
  • skapa en lista med universitet som är intresserade av samarbete
  • hitta ELIA-företag som vill leda detta samarbete i olika regioner
  • uppmuntra till och stödja lokala möten
  • främja ett alleuropeiskt samarbete för rekrytering och praktikplatser.

Samarbetet kan äga rum i följande tre olika sammanhang:

  • Samarbete i ett branschsammanhang (studenter och undervisande personal praktiserar eller gör besök på översättningsföretag, mentorskap, universiteten deltar i branschkonferenser).
  • Samarbete i ett akademiskt sammanhang (översättningsföretag besöker universitet, föreläser och anordnar workshoppar, påverkar kursinnehåll, marknadsför översättar- och projektledaryrket tillsammans med universiteten).
  • Samarbete inom forskning (magister- och doktorsuppsatser: ämnen av relevans för branschens behov, finansiering, handläggningstider).

Kontakta Anu Carnegie-Brown via e-post för mer information.

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Webbplatsen har utvecklats av Websites for Translators. Med ensamrätt.