Engagemang i den akademiska världen

Praktikplatser

STP har haft ett omfattande praktikprogram sedan 2010.

Vi tar emot översättningsstudenter från de nordiska länderna och Storbritannien både för praktik som ingår i deras utbildning och för praktik som är helt fristående från universiteten. Båda typerna av praktik varar i regel tre till fyra månader. Alla praktikanter på STP får samma introduktionsutbildning på en till två veckor som nyanställda medarbetare får. Eftersom praktikanterna ofta inte har så mycket arbetslivserfarenhet är det viktigt att de får stöd och handledning så att de känner sig motiverade och snabbt utvecklas.

Läs mer

Workshoppar på universitet

STP bedriver ett nära samarbete med brittiska och nordiska universitet för att överbrygga klyftan mellan den akademiska och den praktiska översättningsvärlden.

Vi besöker regelbundet universitet på öppet hus-dagar för att tala om tillvaron i översättningsbranschen och medverkar i introduktionskurser om branschen där översättningsföretag och frilansare bjuds in att föreläsa för studenterna. Vi har också undervisat i masterklasser och workshoppar om översättningsteknologi på översättningsutbildningar.

Läs mer

ELIA Exchange

STP:s driftsansvariga, Anu Carnegie-Brown, är för närvarande samordnare för initiativet ELIA Exchange, vars mål är att stärka samarbetet mellan europeiska universitet och översättningsföretag.

Läs mer

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Webbplatsen har utvecklats av Websites for Translators. Med ensamrätt.