Branschengagemang

STP är medlem i en rad branschsammanslutningar för översättning och stöder helhjärtat deras arbete.

Vi samtycker till och försöker att bidra så gott vi kan till de insatser som görs av alla frivilligarbetare i dessa organisationer för att främja kvalitetsmedvetande, kvalitetsstandarder, utbildning av nya översättare, yrkesmässig kompetensutveckling, höga standarder för yrkesmässig integritet och företagsetik, sunda och rättvisa affärsmetoder, tekniska standarder, optimerad användning av teknik samt möjligheter till produktivt nätverkande.

Genom att delta i konferenser och seminarier som anordnas av dessa organisationer har vi skaffat ovärderliga kunskaper om översättningsbranschen och vi uppmanar verkligen andra i branschen att stödja dem och ta del av det de har att erbjuda.

Klicka på logotypen för en organisation om du vill läsa mer om dess verksamhet och fokusområden.

ATC/EUATC

Den brittiska sammanslutningen för översättningsföretag Association of Translation Companies grundades 1976 och är en av världens äldsta i sitt slag. STP har varit medlem i ATC sedan i början på 2000-talet och STP:s vd Jesper Sandberg fungerade som vice ordförande för föreningen mellan 2010-2017. Flera STP-medlemmar deltar i ATC-konferensen i september varje år, ett evenemang som Jesper numera hjälper till att anordna.
Genom ATC-medlemskapet är vi även medlem i European Union of Associations of Translation companies (EUATC) STP har deltagit i den årliga EUATC conference de flesta år sedan 2009.

GALA

Globalization and Localization Association (GALA) som grundades 2002 är världens största sammanslutning för språkbranschen. Det är en ideell organisation med ett brett verksamhetsfält som arbetar med resurser, utbildning, kunskaper och forskning till nytta för branschen. Höjdpunkten på året är den årliga Business of Language-konferensen, ett evenemang med hög status och kvalitet.
Under 2014–2015 är STP:s vd Jesper Sandberg med i GALA:s styrelse, som sekreterare och medverkar därmed vid utformningen av sammanslutningens strategi och målsättningar.

CSA

Common Sense Advisory (CSA) är ett företag som bedriver omfattande och mångskiftande forskning kring den globala översättningsbranschen. STP var betalande medlem i Common Sense Advisory under 2009, 2010 och 2012 och hade då full tillgång till de marknadsundersökningar som företaget genomförde och publicerade dessa år. I många fall fick vi värdefulla marknadsinsikter av att läsa CSA:s rapporter. Det hjälpte oss även att fatta olika beslut avseende bland annat marknadsföring, teknikinvesteringar, kvalitetssäkringsinsatser och personalpolitik.

MultiLingual Computing, Inc.

STP prenumererar på tidningen Multilingual Magazine som ges ut av Multilingual Computing, Inc. Den beskrivs som ”informationskällan nummer ett för lokaliserings-, internationaliserings-, översättnings- och språkteknologibranschen”. De flesta i STP:s ledning och många andra av våra medarbetare brukar läsa tidningen för att följa med i utvecklingen i branschen och få mer ingående information om vissa ämnen. Pappersupplagan i vårt lunchrum läses snabbt sönder, så det är praktiskt att prenumeranter även kan få tillgång till den digitala versionen av varje nummer.

TAUS

Translation Automation User Society (TAUS) är enligt egen beskrivning en idébank och plattform för innovation och delning av tjänster, resurser och forskning för den globala översättningssektorn. Organisationens främsta fokus ligger på maskinöversättning, och det är också anledningen till att STP gick med. Genom medlemskapet får vi tillgång till forskning, exempel på goda rutiner, dataresurser samt utbildningsmaterial om statistisk maskinöversättning och manuell redigering av maskinöversatt text.

ITI

Institute of Translation & Interpreting (ITI) är Storbritanniens enda sammanslutning specifikt för yrkesverksamma översättare och tolkar. Flera i STP:s ledning och även vissa av våra översättare har varit enskilda medlemmar i ITI och STP har varit företagsmedlem sedan 2009. Över 3 000 översättare och tolkar är medlemmar i ITI och kan dra nytta av organisationens beundransvärda arbete för att upprätthålla en hög professionell standard och av de många tjänster som medlemmarna erbjuds. Många engelska frilansare som regelbundet översätter åt STP är enskilda medlemmar i ITI och följer dess etiska yrkesregler.

ELIA

The European Language Industry Association (ELIA) har som mål att skapa ett forum för utbyte, utveckla affärsrelationer mellan medlemmar och med andra internationella organisationer samt främja koncepten etik och kvalitetsstandarder inom branschen. STP blev medlem i ELIA i början av 2011 och har sedan dess medverkat vid många av organisationens nätverksdagar. Det är välorganiserade och mycket informativa evenemang med en vänlig och trevlig atmosfär.

STP:s driftsansvariga, Anu Carnegie-Brown, är aktivt involverad i programmet ELIA Exchange som syftar till att utveckla ramar och ett resurspaket som ska underlätta för språkstuderande som precis har tagit examen eller är i slutet av sin utbildning att få en praktikplats på ett översättningsföretag.

Localization World

Localization World håller sina konferenser tre gånger om året på olika platser i världen. Konferenserna är avsedda för slutkunder inom högteknologi- och programvarusektorn samt deras leverantörer av språktjänster och teknik. STP har deltagit i LocWorld-evenemang de senaste åren och alltid funnit det givande att träffa branschkollegor och dessutom få en insikt i och bättre förståelse av de utmaningar som stora slutkunder och köpare av översättningar inom it-sektorn möter. På så vis kan vi också lättare hjälpa våra kunder som arbetar åt dessa stora slutkunder.

TWB

Translators without Borders (TWB), en ideell organisation med bas i USA som arbetar för att sprida kunskap genom humanitära översättningar, presenterade sina första sponsorer på Localization Worlds konferens i Barcelona i juni 2011. STP var ett av många branschledande företag som uttryckte sitt stöd för TWB:s arbete och vi förnyar sponsorskapet varje år.
TWB (som ursprungligen grundades i Frankrike som Traducteurs sans frontières) har som sin mission att översätta kunskap åt mänskligheten. Detta har uppnåtts genom humanitära översättningar av god kvalitet som en gemenskap av utbildade översättare har levererat till kontrollerade frivilligorganisationer som fokuserar på hälsa, näring och utbildning.

STP:s vd, Jesper Sandberg, fattade beslutet att stödja TWB efter att ha deltagit i AMTA-konferensen i Denver i oktober 2010, där han fick lyssna till och träffa användare av översättningar som verkar i en betydligt mindre kommersiell miljö än den STP oftast möter. ”Påminnelsen om hur diplomater, underrättelsebyråer och hjälparbetare är beroende av översättningar när de fattar beslut som rör liv och död, eller hur flyktingar får leva i ett vakuum på grund av att det saknas tolkar, ger verkligen vår dagliga kommersiella verklighet ett mänskligt perspektiv”, säger han.

På STP är vi glada över att vara med och stödja och hjälpa Translators without Borders att växa. Organisationen har gjort stora framsteg de senaste åren när det gäller volymen översättningar som hanteras, bland annat tack vare en teknikplattform som har utvecklats av www.proz.com med ett helautomatiserat översättningscenter för frivilligorganisationer. Med dess hjälp kan TWB tillhandahålla översättningar gratis åt hundratals ideella organisationer genom att volontärer automatiskt kopplas till projekt som väntar på översättning. Allt arbete för Translators without Borders utförs för närvarande på frivilligbasis av oavlönade översättare.

ALC

The Association of Language Companies (ALC) är den amerikanska nationella branschsammanslutningen. ALC representerar företag som tillhandahåller översättnings-, tolknings-, lokaliserings- och språkutbildningstjänster. En dynamisk grupp företagare grundade sammanslutningen med syftet att förse sina medlemmar med rätt information och verktyg som gör att de kan leverera översättning och tolkning av högsta kvalitet, sälja mer och öka sina vinster. STP gick med i ALC hösten 2009 som ett led i vår strategiska satsning på att utöka kundbasen i USA. Vi har sedan dess deltagit i de flesta av deras välarrangerade och välbesökta konferenser. Webbplatsen för den senaste konferensen finns här. Steget över Atlanten ger tveklöst flera nya dimensioner åt ett europeiskt översättningsföretag och STP har knutit starka band till många amerikanska leverantörer av språktjänster sedan 2009, delvis tack vare ALC-medlemskapet.

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Webbplatsen har utvecklats av Websites for Translators. Med ensamrätt.