Personal

Vår viktigaste resurs är vårt stora team med välutbildade och erfarna översättare och projektledare. De leds av ledningsteamet som sammantaget har över 70 års praktisk och affärsmässig erfarenhet av översättningsbranschen. STP har ett omfattande personalutbildningsprogram och vi engagerar oss i yrkesmässig kompetensutveckling för att säkerställa att vi utvecklas i takt med branschen.

STP:s ledning består av fire personer med stor erfarenhet av branschen, som arbetar tätt ihop och kompletterar varandras kunskaper och ansvarsområden. Ledningsteamet har sammantaget över 70 års erfarenhet av översättning, projektledning, it, marknadsföring, företagsledning och relationshantering. De värdesätter talang och arbetar för att de övriga teamen ska kunna prestera maximalt. Deras ledningsfilosofi bygger på samarbete och på att föregå med gott exempel.

Adam Dahlström

Language Technology Manager

Anu Carnegie-Brown

Managing Director

Jesper Sandberg

Executive Chairman

Raisa McNab

Learning and Development Manager

Simon Treanor

IT Manager

Susan Hoare

Operations Manager

STP:s erfarna och nytänkande projektledare är i förgrunden för vår kundservice. Nästan alla är utbildade översättare och har något av våra målspråk som modersmål eller kunskaper nära modersmålsnivå i ett eller flera av dem. Vi anser att detta är mycket värdefullt för deras förståelse av vad projekten kräver och gör att de kan förbereda dem för översättarna på bästa sätt.

Projektledarna använder vår omfattande, specialutvecklade programvara för projektledning och våra dokumenterade och strukturerade rutiner för att säkerställa att
kundens behov utvärderas och förfrågningar behandlas så snabbt som möjligt
allt material och alla anvisningar hanteras och bevaras korrekt
korrespondensen mellan kund, projektledare och översättare sker smidigt
projekten genomförs i enlighet med kundens anvisningar och inom överenskomna tidsramar.

Aleksandar Apostolov

Project Manager

Amy Cottrell

Key Account Manager

Amy Henderson

Production Manager

Anna Lenartowska

Senior Project Manager

Catriona Burns

Senior Project Manager

Chloe Barton

Project Manager

Dilyana Peneva

PM Team Leader

Emilia Dimitrova

Project Coordinator

Igor Solunac

Senior Project Manager

Katherine Walters

PM Team Leader

Megan Hancock

PM Team Leader

Mihaela Ikonomova

Project Manager

Shadia Nitaj

Project Manager

Simon Hart

Senior Project Manager

Valentina Moldovan

Senior Project Manager

Alla översättare som arbetar åt STP, både fastanställda och frilansare, uppfyller de minimikrav på kvalifikationer som anges i standarden EN 15038, vilket innebär att de färdigheter som krävs avseende översättning, språk, text, efterforskning, kultur och teknik uppnås på ett eller flera av följande sätt:

Examen i översättning (eller studier på examensnivå).
Motsvarande utbildning i annat ämne och två års erfarenhet av översättning.
Minst fem års erfarenhet av översättning.

I själva verket överträffar STP dessa grundläggande krav i både våra urvalsprocesser och den löpande kvalitetskontrollen av översättarnas arbete. Kvaliteten på allt arbete som utförs av STP:s språkmedarbetare testas och utvärderas ständigt, både av kollegor på STP och av granskare hos våra kunder och även hos deras kunder.

Alla STP:s språkmedarbetare åtar sig att genomgå yrkesmässig kompetensutveckling i enlighet med EN 15038-standarden.

Aino Äijö

Account Linguist

Alison Drury

Senior Translator

Amila Jašarević

Senior Danish Translator

Anna Söder

Senior Account Linguist

Antti Lamminen

Lead Translator

Astrid Petersen

Translator

Birgitte Røeggen

Account Linguist

Christina Osorno

Account Linguist

Danielle Davis

Lead Translator

Didde Gaardsted

Account Linguist

Emil Mann

Account Linguist

Emilia Vallinen

Account Linguist

Fredrik Ström

Account Linguist

Hanne Morken

Lead Translator

Ida Hauge

Account Linguist

Jacob Tue Hansen

Account Linguist

Janina Kosma

Senior Translator

Janne Ojamo

Account Linguist

Joakim Laaksonen

Senior Translator

Johan Magnusson

Account Linguist

Johanna Lindroth

Lead Translator

Junie Haller

Translator

Jørn Bjørnerem

Senior Translator

Kajsa Århäll

Account Linguist

Katarina Pellijeff

Translator

Laura Kempster

Translator

Laura Nummela

Account Linguist

Linus Olsson

Translator

Lise Narum Wise

Account Linguist

Maria Esager

Account Linguist

Maria Langford

Translator

Marianne Lund Melchiorsen

Translator

Martta Mäkinen

Account Linguist

Mia Eriksson

Account Linguist

Minna Helminen

Translator and Communications Officer

Mira Keskinen

Account Linguist

Nanna Kristiansen

Account Linguist

Netta Taylor

Account Linguist

Pia Andersson

Translator

Rhys Langley

Senior Translator

Ryan Bury

Account Linguist

Sanna Tirkkonen

Translator

Satu Hirvonen

Senior Translator

Siân Mackie

Senior Translator

Siri Frøystad

Account Linguist

Sofi Kaul

Senior Account Linguist

Tina Henriksen Friis

Senior Account Linguist

Tobias Björkwall

Account Linguist

Tom McNeillie

Lead Translator

Trixie Lignel Hauberg

Lead Translator

William Hagerup

Senior Translator

I takt med att STP har vuxit har även de specialiserade rollerna blivit fler. Medarbetarna med dessa roller förser produktionsteamen med resurser och lösningar inom sina respektive områden och bidrar i hög grad till att optimera verksamheten. Med deras hjälp kan vi identifiera såväl problem som möjligheter hos våra kunder, leverantörer och anställda och omsätta dem till praktiska handlingar med positivt resultat.

Anna-Leena Hilli

Language Technology Specialist

Camilla Arnoldsson Whitlock

Translation Resource Manager

Jennie Bentley

Vendor Manager

Jeremy Castle

IT Support Technician

Mattia Ruaro

Language Technology Specialist

Melissa Elsey

HR Advisor

Lediga tjänster

Lediga tjänster på STP utannonseras här. Vi tar även emot spontanansökningar om interna översättartjänster från personer som har ett nordiskt språk eller engelska som modersmål och uppfyller minimikraven på kvalifikationer. Alla ansökningar ska skrivas på engelska och skickas via e-post. Ange ”Application” i ämnesraden. Bifoga även ditt cv.

c1

STP väljer ut nya interna översättare med utgångspunkt i formell utbildning och yrkeserfarenhet, liksom förmågan att passa in i teamet. Vi sätter stort värde på våra översättningsteam och försöker att skapa en miljö där alla kan arbeta effektivt och känna stolthet över sitt arbete.

Som intern översättare kommer du i kontakt med en rad olika ämnesområden. De ämnesområden som vi främst arbetar med är fordonsteknik, allmän teknik (maskinteknik, el, elektronik), it och lokalisering, finans och handel, men om du redan har erfarenhet av ett annat ämnesområde, exempelvis medicin, får du möjlighet att använda dessa kunskaper i arbetet.

Det verktyg som STP främst använder för sina översättningar är Kilgray memoQ, men vi använder också regelbundet Trados Studio och andra översättningsverktyg. Om du inte har använt memoQ eller Trados Studio tidigare får du utbildning i programmen. Du kommer även att kunna ta del av vår internutbildning och stora samling anvisningar, tips och råd angående olika översättningsverktyg och diverse tekniska frågor. Dessutom får du full tillgång till en omfattande samling elektroniska en- och flerspråkiga ordböcker.

Beroende på hur mycket tidigare erfarenhet du har kommer dina översättningar att kontrolläsas av en översättarkollega under de första 6, 12 eller 24 månaderna efter att du har börjat på STP, och du får återkoppling och vägledning. En mindre erfaren översättare förväntas i allmänhet översätta minst 1 500 ord om dagen efter några månader, beroende på ämnesområde. Siffran ökar till 2 000 ord om dagen när du har fått mer erfarenhet. Några av våra interna översättare kan översätta upp till 3 000–3 500 ord per dag.

c1

Det verktyg som STP främst använder för sina översättningar är Kilgray memoQ, men vi använder också regelbundet Trados Studio och andra översättningsverktyg.

Praktikplatser

Varje år tar STP emot ett antal översättningsstudenter för två, tre eller fyra månaders praktik. Kunskaper i ett nordiskt språk är oftast ett krav för en sådan praktikplats. Klicka här om du vill läsa mer om våra praktikplatser.

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Webbplatsen har utvecklats av Websites for Translators. Med ensamrätt.