Externa leverantörer

Vi sätter stort värde på och vårdar de starka band vi har till duktiga externa leverantörer. Många av dem har tidigare varit anställda som översättare hos oss, och vissa har samarbetat med oss i över tio år.

Dessa samarbetspartner har tillgång till ett supportnätverk av hjälpsamma projektledare, erfarna interna översättare, webbsidor med vanliga frågor samt ledningsteamet med dess ingående kunskaper om den senaste tekniska och kommersiella utvecklingen i branschen.

Kvalifikationskrav och registrering

Det finns över tusen översättare med en aktiv profil i STP:s leverantörsdatabas och fler än tvåhundra av dessa utför arbete åt oss varje månad.

c1

Externa leverantörer väljs precis som interna översättare ut utifrån akademiska meriter och yrkeserfarenhet. Kraven på kvalifikationer är de som anges i ISO 17100-standarden för översättningstjänster, så att det säkerställs att de färdigheter som krävs uppnås på ett eller flera av följande sätt:

• Examen i översättning (eller studier på examensnivå).

• Motsvarande utbildning i annat ämne och två års erfarenhet av översättning.

• Minst fem års erfarenhet av översättning.

Innan en ny extern leverantör läggs till i vår databas går vi igenom vederbörandes cv för att säkerställa att kraven på kvalifikationer och yrkeserfarenhet i ISO 17100 uppfylls. Därefter arkiverar vi översättarens cv och lägger in personuppgifterna i vår projektledningsdatabas tillsammans med en sammanfattning av erfarenhet och utbildning, ämnesområden, priser, programvarukunskaper osv. På så vis kan vi sedan välja den lämpligaste översättaren för varje uppdrag.

Nya externa leverantörer får ibland göra en kort provöversättning som bedöms av någon av våra interna översättare med lång erfarenhet. Dessutom kontrolläser vi de första översättningarna som den nya leverantören gör, och kontrolläsarens kommentarer vidarebefordras till både översättaren och våra projektledare. Syftet med de inledande kontrollerna är att verifiera att översättaren minst har översättnings-, språk-, text- och efterforskningsrelaterade färdigheter samt kulturella och tekniska kunskaper i linje med sin utbildning och yrkeserfarenhet.

Om du är frilansöversättare och skulle vilja finnas med i vår översättardatabas kan du skicka ett e-postmeddelande, och bifoga ditt cv.

Leveransvillkor och sekretessavtal

Genom att skicka in sina personuppgifter till STP för att komma med i vår leverantörsdatabas godkänner externa leverantörer villkoren i vårt ramavtal. Godkännandet och efterlevnaden av dessa villkor gäller under hela samarbetet med STP och för alla uppdrag som vederbörande åtar sig åt oss. Ytterligare specifika villkor som gäller för det enskilda uppdraget anges i den beställning som projektledaren skickar via e-post.

Riktlinjer för översättning och kontrolläsning

STP:s riktlinjer för översättning och kontrolläsning vägleder både interna och externa översättare i våra arbetsmetoder. De innehåller avtalsmässiga krav för externa översättare, ger handledning och beskriver goda rutiner för arbetsflöden samt hur referensmaterial och språkliga resurser används.

Nedan visas ett utdrag ur våra riktlinjer för översättning och kontrolläsning som beskriver det typiska arbetsflödet för en tjänst som uppfyller EN 15038-standarden. Klicka här om du vill läsa hela dokumentet (öppnas i en ny flik).

Översättaren mottar beställningsbekräftelse och översättningsmaterial från projektledaren via e-post.

Översättaren översätter i enlighet med anvisningarna och använder översättningsminnet, referensmaterialet och annat tillgängligt material. Översättaren kontrolläser sitt eget arbete.

Översättaren skickar sin översättning till projektledaren, som i sin tur vidarebefordrar den till kontrolläsaren.

Kontrolläsaren går igenom översättningsanvisningarna och tillgängligt referensmaterial. Kontrolläsningen sker om möjligt på papper, och kontrolläsaren inför sedan sina korrigeringar i den elektroniska filen med hjälp av spårade ändringar eller liknande metod. Kontrolläsaren fyller i checklistan för kvalitetskontroll. Kontrolläsaren skickar tillbaka översättningen till projektledaren, som i sin tur vidarebefordrar den till översättaren för färdigställning.

Översättaren inför de ändringar som han eller hon håller med om och färdigställer filen. Översättaren utför en slutlig stavningskontroll, taggkontroll, kvalitetskontroll och eventuella andra relevanta kontroller. Översättaren fyller i checklistan för kvalitetskontroll.

Översättaren levererar den slutliga filen till projektledaren.

Technology and healthcare

Betalning

Alla e-postmeddelanden med beställningar från STP innehåller detaljerade faktureringsanvisningar. STP betalar alla leverantörsfakturor inom 30 dagar efter utgången av den månad då fakturan är daterad.

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Webbplatsen har utvecklats av Websites for Translators. Med ensamrätt.