Prosjektledelsesdatabase

Den første versjonen av STPs prosjektledelsesdatabase så dagens lys i 2002.

Ved starten av 2014 ble den oppgradert til versjon 5, etter flere år med omhyggelig omutviklings- og utvidelsesarbeid. Den er nå et svært omfattende system på linje med de mest fullstendige kommersielle programvarene av sitt slag, og rommer hver minste detalj om våre prosjekter, kunder og oversettere.

Den består av tidsbesparende automatisering av en rekke administrative oppgaver og kommunikasjonsrutiner, inkludert ekstranett-tilgang for eksterne leverandører.

Vi er også i ferd med å knytte den til flere eksterne systemer for automatisert utveksling av prosjektdata, inkludert det proprietære systemet til den største klienten vår, samt programvare for e-post og internregnskap.


Selskapet drives gjennom prosjektledelsesdatabasen vår
, som selvsagt omfatter viktige og omfattende funksjoner for rapportering av økonomi og prestasjoner.

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Nettstedet er utviklet av Websites for Translators. Alle rettigheter forbeholdt.