Utarbeidelse av termliste

Tospråklige eller til og med enspråklige termlister er selvsagt en svært praktisk språkressurs for både kunder og oversettere.

I noen tilfeller er de en forutsetning for at en oversettelsesoppgave skal kunne utføres på korrekt måte. Hvis det ikke foreligger en eksisterende termliste ved starten av prosjektet, utarbeider STP ofte en termliste mens vi arbeider med oppgaven. Denne leverer vi gjerne til kunden dersom dette er ønskelig. Hvis kunden ber om at det skal skapes en termliste med kjerneterminologi og muligvis hyppig forekommende fraser under oversettelsesprosessen, gjør vi også dette. Hvis kunden ønsker at det skal skapes en termliste på forhånd før oversettelsesarbeidet starter, f.eks. for å koordinere og sørge for samsvar innen et team bestående av flere oversettere, fakturerer STP dette.

Med vårt foretrukne oversettelsesverktøy, Kilgray memoQ, er det raskt og enkelt å skape en termliste underveis på oversettelsestrinnet. Alt man må gjøre er å fremheve kilde- og målterm og bruke en tastekombinasjon for å legge dem til i termlisten. Ikke alle oversettelsesverktøy har denne funksjonen. Når vi lager en termliste før vi starter oversettelsesarbeidet, bruker vi vanligvis funksjonen for termekstrahering i memoQ, som er både kraftig og brukervennlig. Denne funksjonen bruker statistiske metoder for å avgjøre hvor hyppig ord forekommer, og kan automatisk utelukke ord som ikke er meningsbærende. De ekstraherte termene blir deretter gjennomgått av en språkarbeider før de legges til i termlisten.

Vi kan levere termlister i alle vanlige filformater som kunder ønsker.

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Nettstedet er utviklet av Websites for Translators. Alle rettigheter forbeholdt.