Translation-Edit-Proof (TEP)

Dette uttrykket brukes ofte i den globale oversettelsesbransjen, spesielt av oversettelsesbyråer med base i USA. Vi mener at STPs arbeidsflyt, som består av oversettelse + kontrollesing + ferdigstilling, og sluttproduktet denne gir, er funksjonelt og kvalitativt likeverdig med TEP.

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Nettstedet er utviklet av Websites for Translators. Alle rettigheter forbeholdt.