Transkripsjon

STP blir noen ganger bedt om å transkribere taleopptak på flere språk.

Vi bistår gjerne med slike oppgaver, som vi fakturerer etter timepris. Alle språkarbeiderne våre er utmerkede maskinskrivere og transkriberer normalt kun på sitt morsmål for å sikre optimal forståelse av den innspilte talen.

Hvor lang tid det tar å transkribere ett minutt med innspilt tale, kan variere sterkt avhengig av den enkelte innspillingen, f.eks. om det er én eller flere talere på innspillingen, om det er en monolog, dialog eller gruppesamtale, hvor klar og sammenhengende talen er, innspillingens kvalitet og hvor raskt den aktuelle personen skriver (tegn/ord per minutt). Normalt transkriberer vi 8–15 minutter innspilt tale per time.

Vi kan transkribere fra de fleste vanlige lyd- og videofilformater, og leverer den transkriberte teksten med minimal formatering i vanlig filformat for tekst- eller ordbehandling.

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Nettstedet er utviklet av Websites for Translators. Alle rettigheter forbeholdt.