Sjekking

Som definert i ISO 17100-standarden kontrolleser STPs språkarbeidere eget arbeid på følgende måte:

Når den innledende oversettelsen er fullført, sjekker oversetteren sitt eget arbeid for å sikre at meningen er beholdt, at det ikke forekommer utelatelser eller feil og at prosjektinstruksjonene er fulgt, og foretar alle nødvendige endringer i oversettelsen.

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Nettstedet er utviklet av Websites for Translators. Alle rettigheter forbeholdt.