Prosjektledelse

Her følger en kortfattet beskrivelse av STPs arbeidsflyt for prosjektledelse.

Prosjektplanlegging

Våre prosjektledere vurderer hvilke ressurser som er nødvendige for å gjennomføre prosjektet, tildele oppdraget til de(n) best egnede oversetteren(e) og kontrolleseren(e), basert på deres erfaring og tilgjengelighet. Prosjektlederen identifiserer tekniske ressurser som er nødvendige for tilfredsstillende gjennomføring av prosjektet og sørger for at disse er tilgjengelige for oversetteren(e) og kontrolleseren(e). Prosjektlederen sender et pristilbud til kunden og bekrefter oppdraget i skriftlig form.

Prosjektrealisering

Prosjektet gjennomføres i henhold til prosedyrene som er beskrevet i STPs interne prosedyrer for prosjektledelse og arbeidsflyt for oversettelse. Prosjektlederen registrerer alle relevante prosjektopplysninger i prosjektledelsesdatabasen,og har tilsyn med prosessen gjennom alle stadier for å sikre at oversettelsen gjennomføres i henhold til prosjektspesifikasjonen, leveres til riktig tid og faktureres korrekt.

Vurdering av prestasjon

Kvaliteten på oversettelsestjenestene som STP leverer, overvåkes gjennom løpende vurderinger og en sjekkliste for kvalitetskontroll som fylles ut for hvert eneste prosjekt, gjennom årlige undersøkelser av kundetilfredshet og gjennom analyse og rapportering av tilbakemeldinger fra kunder. Korrigerende tiltak iverksettes der det er nødvendig, og kvalitetsstyringssystemet gjennomgås på årlig basis for å identifisere mangler som kan kreve at retningslinjene endres.

c1

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Nettstedet er utviklet av Websites for Translators. Alle rettigheter forbeholdt.