Mekanisk kvalitetskontroll

STP tror på kildekvalitet, noe som for oss betyr solid utdannelse, opplæring og faglig kompetanseutvikling for oversettere, kombinert med velutviklede, detaljerte prosedyrer og optimal utnytting av verktøy.

Trass i dette kan vi likevel ikke påstå at vi er ufeilbarlige, derfor foretar oversetterne våre ytterligere kvalitetskontroll i form av mekaniske kontroller som registrer feil i det oversatte innholdet som det menneskelige øyet ofte kan overse. Dette kan være manglende oversettelser, manglende samsvar, tallfeil, tegnsettingsfeil osv. Kvalitetskontroll omfatter ofte også at oversettelsen sjekkes mot termlister eller -baser for å sikre samsvar.

Mekanisk kvalitetkontroll er et obligatorisk trinn i STPs arbeidsflyt for oversettelse og kontrollesing, og foretas helt til sist i oversettelsesprosessen sammen med en siste stavekontroll før en oversettelse leveres til kunden, men ofte også under tidligere trinn i oversettelsen.

De fleste sofistikerte oversettelsesverktøy har innebygde funksjoner for kvalitetskontroll. Innstillingene kan tilpasses etter hvilke kontroller som er nødvendige og hva slags oversettelseprosjekt det gjelder. STP bruker normalt sine egne, interne innstillinger, som er optimalisert for de nordiske språkene og engelsk.

I tillegg til innebygde funksjoner for kvalitetskontroll i oversettelsesverktøy benytter STP også eksterne verktøy som er spesifikt utviklet for dette formålet. Det finnes mange kommersielle verktøy på markedet, men STP bruker først og fremst ApSIC Xbench og Yamagata QA Distiller.

STPs retningslinjer for kvalitetskontroll finner du her.

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Nettstedet er utviklet av Websites for Translators. Alle rettigheter forbeholdt.