Ferdigstilling

Hos STP bruker vi konseptet «ferdigstilling» av en oversettelse.

Dette er ikke et trinn som er klart definert eller spesifisert i EN 15038-standarden, men standarden beskriver at kontrolleserens anbefalinger skal tas hensyn til når nødvendige rettelser foretas i oversettelsen.

Hos STP implementerer vanligvis kontrolleseren endringene løpende i oversettelsesfilen under korrekturlesingen. På ferdigstillingstrinnet går så den opprinnelige oversetteren gjennom og vurderer endringene som er gjort i oversettelsen, samt eventuelle ytterligere kommentarer, observasjoner eller anbefalinger som kontrolleseren kan ha kommet med.

Etter at oversetteren har gjennomgått endringene fra kontrollesingstrinnet og påsett at disse er korrekt implementert, samt at eventuelle kommentarer, observasjoner eller anbefalinger er tatt hensyn til, kjører ferdigstilleren en stavekontroll av oversettelsen samt ytterligere mekanisk kvalitetskontroll hvis dette er aktuelt, før vedkommende informerer prosjektlederen om at oppgaven er fullført.

I noen tilfeller kan ferdigstilling og kontrollesing slås sammen i ett trinn, dvs. at kontrolleseren foretar både kontrollesing og ferdigstilling. Vedkommende tar da de nødvendige endelige avgjørelsene om saker som oversetteren normalt ville blitt gjort oppmerksom på i form av kommentarer, observasjoner eller anbefalinger.

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Nettstedet er utviklet av Websites for Translators. Alle rettigheter forbeholdt.