Klagehåndtering

Vi tar alltid tilbakemeldinger fra kunder alvorlig, og nødvendige tiltak for å avhjelpe eventuelle problemer med levert oversettelsesarbeid blir iverksatt umiddelbart.

Eventuelle klager fra kunder blir håndtert raskt og effektivt i samsvar med STPs prosedyrer og interne retningslinjer for klager fra kunder. Det gjennomføres en årlig kundetilfredshetsundersøkelse blant viktige kunder. Alle forslag om potensielle forbedringer blir vurdert, og endringer iverksatt så langt som mulig. Vi har to mål for klagehåndteringen: å sikre at problemet løses samt å lære fra problemet for å unngå at det gjentar seg.

4

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Nettstedet er utviklet av Websites for Translators. Alle rettigheter forbeholdt.