Informasjonsledelse

Det finnes en reell risiko for at man får for mye informasjon i dagens samfunn. Det kan være vanskelig å vite hvilken relevant informasjon som finnes tilgjengelig i en gitt situasjon, og hvor du kan finne den.

Hos STP gjør vi vårt beste for å sikre at alle i selskapet kan dra nytte av de verdifulle ferdighetene og kunnskapen som våre medarbeidere har, og alle data og informasjon som selskapet har samlet inn med tiden.

Kunnskap er en makt man bør dele, men samtidig er STP også svært klar over behovet for konfidensialitet og forretningshemmeligheter når det gjelder mye av informasjonen vi samler inn. Vi tar konfidensialitet svært alvorlig, og er alltid villige til å underskrive konfidensialitetsavtaler når kunder ønsker dette.

Kundemateriale

Alt kundemateriale blir håndtert i fortrolighet og arkivert i STPs velstrukturerte servermapper. All informasjon om prosjekter registreres i vår prosjektledelsesdatabase. I løpet av gjennomføringen av et prosjekt mottar kunder et pristilbud samt e-postmeldinger med ordre- og leveringsbekreftelse som spesifiserer prosjektets omfang, kostnad og leveringsopplysninger.

c1

Intranett

Gjennom STPs intranett har medarbeiderne våre enkel tilgang til informasjon om en rekke emner som er relevante for deres daglige arbeid, som vist i de følgende skjermbildene.

c1
c1

I sitt daglige arbeid finner oversetterne våre stadig koblinger til nyttig informasjon og terminologikilder samt generell informasjon om oversettelsesbransjen. Slike koblinger kan legges til på intranettet, og alle interne oversettere varsles når dette skjer. For øyeblikket finnes det over 500 slike referansekilder på intranettet vårt, som dekker mange vanlige og noen svært spesialiserte fagområder. Hovedfokuset ligger på engelsk og nordisk innhold, men mange andre språk er også representert. Vi deler disse mer enn gjerne med profesjonelle oversettere. Klikk her for å åpne koblingene til språkressurser i en ny nettleserfane.

Wikier

STP har flere interne wikier, og de viktigste er oppført her. Disse gir medarbeiderne våre tilgang til store mengder verdifull informasjon, som kan søkes i ved hjelp av nøkkelord.

Intern IT-informasjon for STP

Retningslinjer for og vanlige spørsmål om prosjektledelse

Spesielle kundeinstruksjoner

Tips og opplæring for memoQ

Maskinoversettelse, og redigering av maskinelt oversatt tekst

Bransjenyheter fra Premium-utgaven av Jost Zetzsche’s Tool Box Journal, arkivert i en indeksert og søkbar database

c1

Spesielle kundeinstruksjoner

Detaljert informasjon om kundenes arbeidsflyter, verktøy, preferanser og referansematerialer oppbevares i våre dokumenter og wikier med spesifikke kundeinstruksjoner. Denne blir jevnlig oppdatert og brukt av STPs prosjektledere for å kunne yte best mulig service basert på kravene og forventningene våre kunder har, og deres kunder igjen.

c1

Vanlige spørsmål om verktøy

Vi har samlet hundrevis av tips, råd og feilsøkingsinstruksjoner for ulike programmer, med hovedvekt på funksjoner i Trados 2007 og hvordan man løser problemer i og med Trados. Det finnes også mange praktiske instruksjoner for Microsoft Word og Excel, Adobe Acrobat og annen programvare. Disse vanlige spørsmålene om verktøy er en enkel introduksjon til funksjoner og løsninger på vanlige problemer som oversettere møter i sitt daglige arbeid. Klikk her for å åpne koblingene til vanlige spørsmål om verktøy i en ny nettleserfane.

c1

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Nettstedet er utviklet av Websites for Translators. Alle rettigheter forbeholdt.