Oversettelse til svensk

Svensk

Language Combinations

STPs tjenester for oversettelse til svensk foregår primært fra engelsk, og i mindre grad fra tysk, fransk og de andre nordiske språkene:

  • Oversettelse fra engelsk til svensk
  • Oversettelse fra dansk til svensk
  • Oversettelse fra finsk til svensk
  • Oversettelse fra fransk til svensk
  • Oversettelse fra tysk til svensk
  • Oversettelse fra norsk til svensk

Ønsker du et anbud på oversettelsestjenester for svensk? Kontakt oss ved hjelp av det raske og enklekontaktskjemaet.

About the language

Se også Wikipedia-artikkelen om svensk.

Svensk er et nordgermansk språk som snakkes av mer enn ni millioner mennesker, hovedsakelig i Sverige og deler av Finland, spesielt langs kysten og på Åland.

Det svenske alfabetet består av 29 bokstaver – det grunnleggende latinske alfabetet pluss ytterligere tre bokstaver: å, ä og ö.

Style guide

STP har egne, omfattende, språklige retningslinjer for svensk som alle oversetterne våre følger i sitt arbeid, med mindre det finnes kunde- eller prosjektspesifikke retningslinjer som har forrang over våre egne.

Language assets

Ved å spesialisere seg på et utvalgt antall språk kan STP investere i omfattende interne referansematerialer, både språklige og emnespesifikke.

Vi har et stort utvalg av generelle og spesialiserte ordbøker i elektronisk eller trykt utgave, som er tilgjengelige for alle interne oversettere. Kunder er alltid velkomne til å spørre om hvilke referansematerialer vi har brukt for å produsere en bestemt oversettelse.
Ettersom STP har vært i drift siden 1995, investert i teknologi fra et tidlig tidspunkt og oppnådd produksjon i stor skala, har alle våre interne oversettere tilgang til serverbaserte oversettelsesminner som inneholder mange millioner ord som vi har oversatt ved tidligere anledninger eller lagt til fra offentlig tilgjengelige referansekilder som EU, EMA og Microsoft. . For språkkombinasjonen engelsk til svensk har vi godt over 80 millioner ord av slikt innhold i våre interne, serverbaserte oversettelsesminner, noe som er en verdifull inspirasjonskilde for våre interne oversettere.

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Nettstedet er utviklet av Websites for Translators. Alle rettigheter forbeholdt.