Oversettelse til norsk

Norsk

Language Combinations

STPs tjenester for oversettelse til norsk foregår primært fra engelsk, og i mindre grad fra tysk, fransk og de andre nordiske språkene:

  • Oversettelse fra engelsk til norsk
  • Oversettelse fra dansk til norsk
  • Oversettelse fra fransk til norsk
  • Oversettelse fra tysk til norsk
  • Oversettelse fra svensk til norsk

Ønsker du et anbud på oversettelsestjenester for norsk? Kontakt oss ved hjelp av det raske og enklekontaktskjemaet.

About the language

Se også Wikipedia-artikkelen om norsk
Norsk er et nordgermansk språk som primært snakkes i Norge, der det er et offisielt språk. Det finnes to offisielle, skriftlige målformer: bokmål og nynorsk. Språkrådet anbefaler at disse kalles «Norwegian Bokmål» og «Norwegian Nynorsk» på engelsk.
De fleste oversettelsene STP gjør til norsk, er til bokmål.

Rundt 86–90 % av nordmenn har bokmål som sitt daglige skriftspråk, og kun 10–12 % bruker nynorsk, selv om de fleste talte dialekter ligger nærmere nynorsk enn bokmål. Norsk rikskringkasting (NRK) har sendinger på både bokmål og nynorsk, og alle offentlige myndigheter må kunne benytte begge målformene. Bokmål brukes i 92 % av alle skriftlige utgivelser, og nynorsk i 8 % (tall fra 2000).

Det norske alfabetet har 29 bokstaver, inkludert tre bokstaver som ikke finnes i det engelske alfabetet: æ, ø og å.

Bokmål og dansk er svært like språk, men det finnes viktige forskjeller mellom dem. Språkene er gjensidig forståelige i skriftlig form, men uttale og lydsystemet er svært forskjellig.

Style guide

STP har egne, omfattende, språklige retningslinjer for norsk som alle oversetterne våre følger i sitt arbeid, med mindre det finnes kunde- eller prosjektspesifikke retningslinjer som har forrang over våre egne.

Language assets

Ved å spesialisere seg på et utvalgt antall språk kan STP investere i omfattende interne referansematerialer, både språklige og emnespesifikke.

Vi har et stort utvalg av generelle og spesialiserte ordbøker i elektronisk eller trykt utgave, som er tilgjengelige for alle interne oversettere. Kunder er alltid velkomne til å spørre om hvilke referansematerialer vi har brukt for å produsere en bestemt oversettelse.
Ettersom STP har vært i drift siden 1995, investert i teknologi fra et tidlig tidspunkt og oppnådd produksjon i stor skala, har alle våre interne oversettere tilgang til serverbaserte oversettelsesminner som inneholder mange millioner ord som vi har oversatt ved tidligere anledninger eller lagt til fra offentlig tilgjengelige referansekilder somEU, European Medicines Agency og Microsoft.

For språkkombinasjonen engelsk til norsk har vi godt over 40 millioner ord av slikt innhold i våre interne, serverbaserte oversettelsesminner, noe som er en verdifull inspirasjonskilde for våre interne oversettere.

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Nettstedet er utviklet av Websites for Translators. Alle rettigheter forbeholdt.