Oversettelse til islandsk

Islandsk

Language Combinations

Islandsk er det eneste nordiske målspråket vi ikke har intern kapasitet for. Det er det nyeste tilskuddet i vår språkportefølje, og vi benytter oss for øyeblikket av eksterne partnere for oversettelsestjenester for islandsk. Engelsk er overlegent det vanligste kildespråket, men vi støtter også andre kildespråk:

  • Oversettelse fra engelsk til islandsk
  • Oversettelse fra dansk til islandsk
  • Oversettelse fra tysk til islandsk
  • Oversettelse fra svensk til islandsk

Ønsker du et anbud på oversettelsestjenester for islandsk? Kontakt oss ved hjelp av det raske og enklekontaktskjemaet.

About the language

Se også Wikipedia-artikkelen om islandsk.

Islandsk er et av de nordiske språkene og tilhører den vest-skandinaviske grenen av de germanske språkene, som igjen hører inn under de indo-europeiske språkene. Det er hovedspråket for majoriteten av den islandske befolkningen (97 %) på rundt 320 000 personer.

Islandsk bruker det latinske alfabetet, og det islandske alfabetet består av de følgende 32 bokstavene:
A Á B D Ð E É F G H I Í J K L M N O Ó P R S T U Ú V X Y Ý Þ Æ Ö
Aksenttegnene over vokalene indikerer ikke trykk eller lengde som på mange andre språk, men representerer andre fonemer enn vokalene uten aksenttegn.

Islandsk er nært beslektet med de nordiske språkene færøysk, norsk, dansk og svensk, men har beholdt mer av bøyningsformene fra gammelislandsk eller norrønt.

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Nettstedet er utviklet av Websites for Translators. Alle rettigheter forbeholdt.