Oversettelse til finsk

Finsk

Language Combinations

STPs tjenester for oversettelse til finsk foregår primært fra engelsk, og i mindre grad fra tysk, fransk og de andre nordiske språkene:

  • Oversettelse fra engelsk til finsk
  • Oversettelse fra fransk til finsk
  • Oversettelse fra tysk til finsk
  • Oversettelse fra svensk til finsk

(Norsk og dansk til finsk via engelsk)

Ønsker du et anbud på oversettelsestjenester for finsk? Kontakt oss ved hjelp av det raske og enklekontaktskjemaet.

About the language

Om språket
Se også Wikipedia-artikkelen om finsk .
Finsk (suomi eller suomen kieli) er språket som snakkes av majoriteten av den finske befolkningen. Det er ett av de to offisielle språkene i Finland (det andre er svensk) og et offisielt minoritetsspråk i Sverige. Finsk tilhører den baltisk-finske undergruppen i den finsk-ugriske språkgruppen, som igjen tilhører den uralske språkfamilien.

Den baltisk-finske undergruppen omfatter også estisk og andre minoritetsspråk som snakkes rundt Østersjøen. Det finske alfabetet er basert på det latinske alfabetet, og nærmere bestemt det svenske alfabetet. Offisielt består det av 28 bokstaver:
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z, Å, Ä, Ö

normalt oppgitt etter V, selv om førstnevnte offisielt kun er en variant av sistnevnte. Selv om glyffene i ä og ö stammer fra de likende tyske bokstavene med omlydstegn, regnes de som selvstendige bokstaver som hører med i alfabetet.
Antallet ord i enhver finsk tekst vil være mye lavere enn i en tilsvarende tekst på engelsk.

Dette skyldes at finsk har 15 forskjellige kasus samt et omfattende system av eiendomssuffikser, infinitiver, partikler og enklitiske partikler. Dette gjør det mulig å uttrykke sofistikerte begreper i form av noen få, morfologisk komplekse ord. Dette er også årsaken til at det samme ordet vil forekomme i mange ulike former i en finsk tekst – alle substantiver, pronomener, adjektiver og tallord bøyes i 15 kasus. Finsk har ingen preposisjoner eller artikler.

Style guide

STP har egne, omfattende, språklige retningslinjer for finsk som alle oversetterne våre følger i sitt arbeid, med mindre det finnes kunde- eller prosjektspesifikke retningslinjer som har forrang over våre egne retningslinjer.

Language assets

Ved å spesialisere seg på et utvalgt antall språk kan STP investere i omfattende interne referansematerialer, både språklige og emnespesifikke.

Vi har et stort utvalg av generelle og spesialiserte ordbøker i elektronisk eller trykt utgave, som er tilgjengelige for alle interne oversettere. Kunder er alltid velkomne til å spørre om hvilke referansematerialer vi har brukt for å produsere en bestemt oversettelse.

Ettersom STP har vært i drift siden 1995, investert i teknologi fra et tidlig tidspunkt og oppnådd produksjon i stor skala, har alle våre interne oversettere tilgang til serverbaserte oversettelsesminner som inneholder mange millioner ord som vi har oversatt ved en tidligere anledning eller lagt til fra offentlig tilgjengelige referansekilder som EU, EMA og Microsoft.

For språkkombinasjonen engelsk til finsk har vi godt over 40 millioner ord av slikt innhold i våre interne, serverbaserte oversettelsesminner, noe som er en verdifull inspirasjonskilde for våre interne oversettere.

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Nettstedet er utviklet av Websites for Translators. Alle rettigheter forbeholdt.