Oversettelse til dansk

Dansk

Language Combinations

STPs tjenester for oversettelse til dansk foregår primært fra engelsk, og i mindre grad fra tysk, fransk og de andre nordiske språkene:

  • Oversettelse fra engelsk til dansk
  • Oversettelse fra tysk til dansk
  • Oversettelse fra norsk til dansk
  • Oversettelse fra svensk til dansk
  • Oversettelse fra fransk til dansk

Ønsker du et anbud på oversettelsestjenester for dansk? Kontakt oss ved hjelp av det raske og enklekontaktskjemaet.

About the language

Se også Wikipedia-artikkelen om dansk.

Dansk er et nordgermansk eller skandinavisk språk. Det snakkes av rundt 6 millioner personer, hovedsakelig i Danmark. Språket brukes også av 50 000 dansktalende i de nordre delene av Schleswig-Holstein i Tyskland, hvor det har status som minoritetsspråk. Dansk har offisiell status på Færøyene i likhet med færøysk, og det er et obligatorisk fag i skolen på Færøyene, Grønland og Island.
Det moderne danske alfabetet er likt det norske. Når bokstavene æ, ø og å ikke kan benyttes (f.eks. i nettadresser), erstattes de med henholdsvis ae, oe/o og aa.

Style guide

STP har egne og omfattende språklige retningslinjer for dansk som alle oversetterne våre følger i sitt arbeid, med mindre det finnes kunde- eller prosjektspesifikke retningslinjer som har forrang over våre egne.

Language assets

Ved å spesialisere seg på et utvalgt antall språk kan STP investere i omfattende interne referansematerialer, både språklige og emnespesifikke.
Vi har et stort utvalg
av generelle og spesialiserte ordbøker i elektronisk eller trykt utgave, som er tilgjengelige for alle interne oversettere. Kunder er alltid velkomne til å spørre om hvilke referansematerialer vi har brukt for å produsere en bestemt oversettelse.
Ettersom STP har vært i drift siden 1995, investert i teknologi fra et tidlig tidspunkt og oppnådd produksjon i stor skala, har alle våre interne oversettere tilgang til serverbaserte oversettelsesminner som inneholder mange millioner ord som vi har oversatt ved tidligere anledninger eller lagt til fra offentlig tilgjengelige referansekilder som EU, EMA og Microsoft.
For språkkombinasjonen engelsk til dansk har vi godt over 70 millioner ord av slikt innhold i våre interne, serverbaserte oversettelsesminner, noe som er en verdifull inspirasjonskilde for våre interne oversettere.

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Nettstedet er utviklet av Websites for Translators. Alle rettigheter forbeholdt.