Språk

Om lag 80 % av alle tekster STP oversetter, er til de nordiske språkene.

Innledning

Vi blir ofte spurt om hvorfor en oversettelse til et av de nordiske språkene er kortere enn den engelske kildeteksten, hvorfor bruken av bindestreker er annerledes eller hvorfor ord, eller til og med produktnavn, er bøyd. Under disse språkkoblingene finner du informasjon om språkene våre og noen vanlige grammatikkregler og regler for tegnsetting.

Som en tommelfingerregel bruker nordiske språk færre ord sammenliknet med tilsvarende tekst på engelsk. Dette skyldes hovedsaklig bruk av sammensatte ord (to eller flere ord skrevet som ett), og for finsk skyldes det også at dette er et syntetisk språk som ikke bruker analytisk grammatikk. Vi anslår vanligvis at en dansk, norsk eller svensk tekst har 10–20 % færre ord enn tilsvarende tekst på engelsk, og en finsk tekst hele 40–50 % færre ord enn tilsvarende tekst på engelsk.

Nordiske målspråk

Engelsk målspråk

english

Andre målspråk

STP bistår mer enn gjerne andre oversettelsesbyråer med oversettelser fra engelsk til andre målspråk på ad hoc-basis. Kontakt oss på e-post for ytterligere informasjon.

Fagområder og dokumenttyper

STP oversetter jevnlig tekster fra en rekke spesialiserte fagområder, inkludert de som er oppført nedenfor. I hovedtrekk jobber vi mest med tekst som omhandler teknologi/teknikk, motor, finans, juss, handel, medisin, IT/forbrukerelektronikk, turisme og reiseliv. Kontakt oss gjerne for ytterligere informasjon om vår erfaring med oversettelse innen andre fagområder.

Regnskap, jordbruk, arkitektur, motor, luftfart, kosmetikk, bioteknologi, forretningsvirksomhet, kjemi, bygg og anlegg, kommunikasjon, datanettverk, forbrukerelektronikk, e-handel, e-læring, elektroteknikk, energi, underholdningsbransjen, miljø, EU, finans, næringsmidler, skogbruk, møbler, offentlige myndigheter og politikk, helse og sikkerhet, husholdningsvarer, menneskelige ressurser, informasjons- og søketjenester, forsikring, juss, maskinteknikk, medisin, forsvar, gruvedrift, musikkinstrumenter, kontorrekvisita, olje og gass, kraftproduksjon, jernbane, shipping, sosiale nettverk, programvare, sport og fritid, undervisning og opplæring, turisme og reiseliv, handel og transport.

Tekstene vi oversetter, blir brukt i mange ulike sammenhenger, finnes i mange ulike dokumenttyper og offentliggjøres på mange ulike måter. Her kan du se noen av dokument-/innholdstypene vi arbeider mest med.

Årsberetning, bok, brosjyre, sertifikat, klinisk prøve, etiske retningslinjer, kontrakt, e-læringsmateriale, ERP, sluttbrukerlisens, tilbakekallingsvarsel, fullt prospekt, grafikk/multimedia, instruksjoner, forsikringspolise, nøkkelinformasjon til investorer, etikett, juridisk avtale, regelverk, brev til andelseiere, rettssak, markedsførings-/reklamemateriale, håndbok for medisinsk utstyr, møtereferat, nyhetsbrev, elektronisk hjelp, emballering, patent, pressemelding, rapport, HMS-dataark, forenklet prospekt, spørreskjema, lysbildefremvisning, brukergrensesnitt for programvare, oppsummering av produktegenskaper, spørreundersøkelse, teknisk håndbok, anbud, tekststreng/-liste, opplæringsmateriale, transkripsjon, retningslinjer for bruk, brukerhåndbok, nettsted, verkstedhåndbok.

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Nettstedet er utviklet av Websites for Translators. Alle rettigheter forbeholdt.