Visjon og verdier

STPs visjon er å være et respektert og velkjent selskap både innen vår markedsnisje og i oversettelsesbransjen generelt.

layer

Vi har en uttalt policy om at vi alltid skal ha solid intern språklig fagkunnskap og produksjonskapasitet for alle hovedspråkene vi oversetter til.

Vi ansetter alltid medarbeidere med sterk akademisk bakgrunn, og ønsker å være kjent for et genuint fokus på å oppnå oversettelseskvalitet gjennom videreutdanning og opplæring av oversettere, intelligent og optimalisert bruk av velegnet teknologi, omfattende og velutviklet arbeidsflyt samt innovative prosedyrer.

Vi har som mål å gi kundene best mulig service samtidig som vi stadig søker å forbedre oss på dette området.

Vår intensjon er å opptre med personlig og profesjonell integritet og respekt for våre kolleger til enhver tid.

Vi ønsker å sikre at ledelsen har en solid forståelse av forholdene i bransjen og driver selskapet på en økonomisk fornuftig måte etter prinsippene for godt kjøpmannskap, med mål om bærekraftig og ansvarlig vekst.

Vi samarbeider aktivt med akademiske institusjoner og handelsorganisasjoner for å fremme oversettelsesbransjens anseelse, og styrke dens fremtid.

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Nettstedet er utviklet av Websites for Translators. Alle rettigheter forbeholdt.