Bransjeengasjement

STP er medlem i en rekke bransjeforeninger for oversettelse og støtter deres arbeid fullt ut.

Vi bifaller og prøver å bidra så godt vi kan til den flotte innsatsen som de mange frivillige i disse organisasjonene gjør for å fremme større bevissthet om kvalitet, kvalitetsstandarder, opplæring av nye oversettere, faglig kompetanseutvikling, høye standarder for profesjonell integritet og selskapsetikk, godt kjøpmannskap, tekniske standarder, optimalisert bruk av teknologi og produktive muligheter for nettverksbygging.

STP har fått uvurderlig innsyn i bransjen ved å delta på konferanser, workshops, webinarer osv. i regi av disse organisasjonene, og vi oppfordrer på det sterkeste andre aktører i bransjen å støtte dem og dra fordel av det de tilbyr.

Klikk på logoene for å gå til de relevante nettstedene hvis du ønsker å lese mer om hver enkelt organisasjons viktigste aktiviteter og fokusområder.

ATC/EUATC

Den britiske bransjeforeningen Association of Translation Companies ble stiftet i 1976 og er en av verdens eldste sammenslutninger som representerer oversettelsesbyråenes interesser. STP har vært medlem siden tidlig på 2000-tallet, og administrerende direktør Jesper Sandberg tjente som nestleder for foreningen mellom 2010-2017. STP er alltid godt representert ved ATC-konferansen i september hvert år, et arrangement som Jesper nå er med på å organisere.
STP er medlem i European Union of Associations of Translation Companies (EUATC) kraft av medlemskapet i ATC. STP har deltatt ved den årlige EUATC-konferansen de fleste år siden 2009.

GALA

Foreningen Globalization and Localization Association (GALA)) ble stiftet i 2002 og er verdens største forening for språkbransjen. Det er en ideell organisasjon med svært omfattende mandat og aktivitetsområder, som tilbyr ressurser, opplæring, kunnskap og forskning til bransjens felles fordel. Årets høydepunkt er den årlige Business of Language-konferansen, et arrangement med høy status og kvalitet.

STPs administrerende direktør, Jesper Sandberg, er sekretær for GALAs styre i 2014–2015, og bidrar til å sikre god ledelse og fastsette foreningens strategi og mål.

CSA

Common Sense Advisory (CSA) (CSA) er en virksomhet som foretar omfattende og variert forskning knyttet til den globale oversettelsesbransjen. STP var et betalende medlem av Common Sense Advisory i 2009, 2010 og 2012, med full tilgang til markedsundersøkelsene de foretok og offentliggjorde disse årene. I mange tilfeller fikk vi verdifull markedsinnsikt ved å lese informasjonen fra CSA, som ble nyttig i forbindelse med avgjørelser om markedsføringsinnsats, investeringer i teknologi, kvalitetssikringsinnsats, personalretningslinjer osv.

MultiLingual Computing, Inc.

STP abonnerer på Multilingual Magazine, som utgis av Multilingual Computing, Inc og beskrives som «… den beste kilden for informasjon om bransjene for lokal og internasjonal tilpasning, oversettelse og språkteknologi». STPs ledelse og mange andre medarbeidere leser tidsskriftet for å få innblikk i utviklingen i bransjen og mer dyptgående informasjon om aktuelle emner. Det blir fort kamp om papirutgaven, dermed kommer det godt med at abonnenter også har tilgang til en digital utgave.

TAUS

The Translation Automation User Society (TAUS) beskriver seg selv som «… en nyskapende idébank og plattform for felles tjenester, ressurser og forskning for den globale oversettelsessektoren». Organisasjonen fokuserer sin innsats rundt maskinoversettelse, og dette er årsaken til at STP ble medlem. Vi vil sikre at vi har tilgang til forskning, beste praksis-studier, dataressurser og opplæringsmateriale knyttet til statistisk maskinoversettelse og menneskelig redigering av maskinelt oversatt tekst.

ITI

The Institute of Translation & Interpreting (ITI) er Storbritannias eneste forening for praktiserende oversettere og tolker. Flere i STPs ledelse og noen av våre oversettere har vært individuelle ITI-medlemmer, og STP har vært bedriftsmedlem i ITI siden 2009. Over 3000 oversettere og tolker drar fordel av ITIs arbeid for å opprettholde høy profesjonell standard og fra de mange tjenestene instituttet yter til medlemmene sine. Mange av STPs faste frilansoversettere er individuelle ITI-medlemmer og følger instituttets etiske retningslinjer.

ELIA

The European Language Industry Association (ELIA) har som formål å være et forum for utveksling, fremme utvikling av forretningsmessige forhold mellom medlemmer og andre tilknyttede internasjonale organisasjoner samt fremme konseptet om standarder for etikk og kvalitet i bransjen.

STP ble medlem av ELIA tidlig i 2011, og har etter dette deltatt ved mange av deresNetworking Days arrangementer. Dette er velorganiserte og svært informative arrangementer med en vennlig og avslappet atmosfære.

Vår driftsleder, Anu Carnegie-Brown, er aktivt involvert i ELIA Exchange -programmet for utvikling av en rammeverks- og ressurspakke som har som mål å tilrettelegge praksisplasser i oversettelsesbyråer for språkstudenter som nylig har avsluttet eller er i siste stadium av utdanningen.

Localization World

Localization World-konferanser arrangeres tre ganger i året i ulike deler av verden. Disse konferansene er for sluttkunder innen høyteknologi- og programvaresektorene og leverandørene av språktjenester og teknologi som betjener dem. STP har deltatt på noen LocWorld-arrangementer de siste årene, og har alltid hatt stor glede av kontakten med kolleger i bransjen samt å få innsikt i, og bedre forståelse av, utfordringene som store sluttkunder/oversettelseskunder i IT-sektoren står ovenfor. Dette gir oss et bedre utgangspunkt for å hjelpe kundene våre som jobber for disse store sluttkundene.

TWB

Translators without Borders (TWB)TWB), en ideell organisasjon med base i USA som fokuserer på å spre kunnskap gjennom humanitære oversettelser, presenterte første runde av sponsorer ved Localization World Barcelona i juni 2011. STP var en av mange bransjeledere som ga løfte om støtte til TWBs arbeid, og vi fornyer sponsingen hvert år.

TWB (opprinnelig grunnlagt i Frankrike som Traducteurs sans frontières) har som misjon å oversette kunnskap for menneskeheten. TWB har oppfylt denne misjonen gjennom en rekke humanitære oversettelser av høy kvalitet som leveres av et fellesskap av utdannede oversettere til godkjente ikke-statlige organisasjoner med fokus på helse, ernæring og utdanning.

STPs administrerende direktør, Jesper Sandberg, fattet beslutningen om å støtte TWBs arbeid på grunnlag av erfaringen fraAMTA konferansen i Denver i oktober 2010, der han møtte og lyttet til brukere av oversettelsestjenester i en mindre kommersiell sammenheng enn det STP vanligvis opplever. «Det å bli minnet om hvordan diplomater, etterretningsorganisasjoner og hjelpearbeidere er avhengige av oversettelser når de tar avgjørelser som gjelder liv og død, eller hvordan flyktninger ender med å leve i et vakuum fordi det ikke finnes nok tolker, setter vår daglige, kommersielle virkelighet i et humanitært perspektiv», forteller han.

STP er stolte av å kunne bidra til å opprettholde og øke nærværet til Translators Without Borders, som har gjort store fremskritt når det gjelder oversettelsesvolum de siste årene, i stor grad støttet av en teknologisk plattform utviklet av www.proz.comsom omfatter et helautomatisert oversettelsessenter for ikke-statlige organisasjoner. Som følge av dette kan TWB tilby gratis oversettelser til hundrevis av ideelle organisasjoner ved å automatisk knytte frivillige opp mot prosjekter som trenger oversettelser. Alt arbeid for Translators without Borders foretas for øyeblikket av ulønnede, frivillige oversettere.

ALC

The Association of Language Companies (ALC) (ALC) er en nasjonal, amerikansk bransjeforening som representerer bedrifter som yter oversettelses-, tolke-, lokaliserings- og språkopplæringstjenester. Foreningen ble stiftet av en dynamisk gruppe gründere med det formål å levere informasjon og verktøyer til medlemmer for å sikre at alle bedriftene leverer oversettelse og tolking av høyeste kvalitet, genererer høyere omsetning og øker fortjenesten. STP ble medlem i ALC på høsten 2009 som et ledd i vår strategiske innsats for å utvide kundekretsen i USA. Vi har siden den gang deltatt ved de fleste av deres svært populære og profesjonelt gjennomførte konferanser. Du finner nettstedet for den seneste konferansen her. Satsing på «den andre siden av dammen» gir en ny dimensjon for en europeisk oversettelsesleverandør, og STP har knyttet sterke bånd med mange amerikanske leverandører av oversettelsestjenester siden 2009, delvis gjennom vårt medlemskap i ALC.

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Nettstedet er utviklet av Websites for Translators. Alle rettigheter forbeholdt.