Workshops ved universiteter

STP samarbeider tett med britiske og nordiske universiteter for å tette gapet mellom akademia og den kommersielle oversettelsesverdenen.

Vi besøker jevnlig universiteter under åpne dager for å fortelle om livet i den kommersielle verdenen, eller som del av «bli kjent med bransjen»-arrangementer der oversettelsesbyråer og frilansere blir invitert for å informere studentene. Vi har holdt kurs og workshops i oversettelsesteknologi ved oversettelseskurs på masternivå. I 2013 holdt vi vårt første poenggivende universitetskurs med prosjektledelse i oversettelsesarbeid som emne. Og i 2014 utviklet STPs administrerende direktør, Anu Carnegie Brown, kurset “Innledning til oversettelsesindustrien” for universitetet i Helsinki og inspirerte et helt team av bransjekolleger til å undervise i det. Dette kurset er nå en permanent del av universitetets fagplan, og andre europeiske universiteter har uttrykt interesse for konseptet.

Prosjektledelses- og oversettelsesverktøy

Prosjektledelse i oversettelsesarbeid blir etterhvert anerkjent som et viktig område som må inkluderes i oversettelsesstudier på masternivå, selv om mange universiteter foreløpig ikke har tatt det med i pensum og strever med å finne forelesere i emnet. Denne utfordringen er en enestående sjanse for oversettelsesbyråer til å involvere seg. STP utformet en interaktiv project management workshop over tre dager for universitetet i Helsinki i 2013, og alle parter var svært fornøyde med opplegget. Samarbeidet fortsetter med ambisiøse planer for enda mer omfattende kurs i fremtiden.

STP har også arrangert et svært godt mottatt masterkurs i prosjektledelse ved universitetet i Leeds, og vi foreleser jevnlig ved andre britiske universiteter. Der forteller vi om hvilke muligheter som finnes for nyutdannede studenter, om behovet for prosjektledere på alle nivåer i oversettelsesbransjen, og generelt om ekspertise innen oversettelsesteknologi.

c1

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Nettstedet er utviklet av Websites for Translators. Alle rettigheter forbeholdt.