Praksisplasser

STP har siden 2010 hatt et omfattende praksisplassprogram.

 

Vi tar imot nordiske og britiske oversetterstudenter for praksis i arbeidslivet som del av universitetsutdannelsen, og tilbyr også praksisplasser uavhengig av universitetene. Begge typer praksisplasser varer normalt i 3–4 måneder. Alle praktikanter hos STP går gjennom samme 1–2 ukers introduksjonsprogram som nye medarbeidere. Ettersom praktikanter vanligvis er relativt nye i arbeidslivet, hjelper god ledelse og oppsyn på motivasjonen og fører til at de utvikler seg i et raskt tempo.

Kontakt Anu Carnegie-Brown e-post for ytterligere informasjon.

Avtaler

Når en praksisplass er del av en universitetsgrad, inngår STP en kontrakt som fremlegges av universitetet. I tillegg inngår STP alltid en praktikantavtale med praktikanten før utplasseringen starter. I avtalen mellom STP og praktikanten beskrives oppgavene og pliktene som følger med praksisplassen, og den inkluderer også en omfattende konfidensialitetsklausul.

Retningslinjer

De grunnleggende prinsippene for en vellykket arbeidspraksis er at begge parter forstår sine egne plikter og rettigheter, og respekterer det samme hos motsatt part. Videre er tydelige prosedyrer, transparente kriterier for vurdering og sporbare arbeidsfortegnelser essensielt. Målet for STPs praksisplasser er at praktikantene skal få en opplevelse som er så lik et reelt arbeidsscenario som mulig, samtidig som praktikanten hele tiden får veiledning og støtte . Det ene elementet som STPs praktikanter vanligvis blir beskyttet mot, er tidspresset og forventningene til produktivitet som man vanligvis utsettes for i oversettelsesbransjen. Alle praksisplasser hos STP er underlagt britisk lovgivning.

Beste praksis

STP anser praktikantene som potensielle fremtidige medarbeidere eller samarbeidspartnere. Vi benytter samme tilnærming ved utvelging og opplæring av praktikanter som vi gjør ved utvelging og opplæring av medarbeidere. De må gå gjennom en formell søknadsprosess, bestå en prøveoversettelse eller prosjektledelsestest, gi oss referanser og delta i et intervju med oss. De får samme opplæring om interne prosedyrer og arbeidsflyter, språklige retningslinjer, oversettelsesteknologi og bransjehensyn som interne medarbeidere. Hittil har rundt 50 % av våre praksisplasser ført til at praktikanten har blitt ansatt hos STP.

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Nettstedet er utviklet av Websites for Translators. Alle rettigheter forbeholdt.