ELIA Exchange

STPs driftsleder, Anu Carnegie-Brown, koordinerer for tiden et initiativ kalt ELIA Exchange, som har som mål å forbedre samarbeidet mellom europeiske universiteter og oversettelsesbyråer.

I februar 2013 hadde ELIA mulighet til å gi tilbakemelding til European Masters in Translation, et partnerskapsprosjekt som EU-kommisjonen lanserte i 2006 med det formål å forbedre oversettelsesyrkets status i EU. ELIA rådførte seg med medlemmer og rapporterte til EU-kommisjonen om at dagens nyutdannede oversettere ikke er klare for den kommersielle verden uten videre opplæring. Dette er ikke første gang bransjen har blitt konsultert. I 2011 konsulterte OPTIMALE-prosjektet 684 europeiske leverandører av oversettelsestjenester for å fastsette kompetansekravene i oversettelsesbransjen. Tilbakemeldingene ved denne anledningen inneholdt samme konklusjon.

For bransjen er det tydelig at det er stor avstand mellom det vi trenger og det europeisk oversetterutdanning produserer, og at det er tid for at universiteter, studenter og oversettelsesbyråer samarbeider om å forbedre situasjonen.

Det var slik ELIA Exchange-initiativet ble født. Dette er et løpende prosjekt som har som mål å:

  • ta opp frustrasjonen blant akademikere, studenter og oversettelsesbransjen
  • kartlegge hvordan ELIA-selskaper samarbeider med den akademiske verden
  • utarbeide en liste over universiteter som ønsker å delta i samarbeidet
  • identifisere ELIA-selskaper som er villige til å drive frem dette samarbeidet i ulike regioner
  • oppmuntre til, og tilrettelegge for, lokale møter
  • tilrettelegge for paneuropeisk samarbeid om rekruttering og praksisplasser

Samarbeidet kan skje i tre ulike sammenhenger:

  • samarbeid i bransjesammenheng (elever og undervisningspersonale gjennomgår praksis ved oversettelsesbyråer eller besøker oversettelsesbyråer, veiledning, universitetsdeltakelse ved bransjekonferanser)
  • samarbeid i akademisk sammenheng (oversettelsesbyråer besøker universiteter, holder forelesninger og workshops, påvirker kursinnhold, fremmer yrket sammen med universiteter)
  • samarbeid om forskning (masteroppgaver og doktorgradsavhandlinger, emner som er relevante for bransjens behov, finansiering, gjennomløpstid)

Kontakt Anu Carnegie-Browne-post for ytterligere informasjon.

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Nettstedet er utviklet av Websites for Translators. Alle rettigheter forbeholdt.