Personale

Vår mest verdifulle ressurs er det store, interne teamet bestående av erfarne og høyt kvalifiserte oversettere, oversettere med kundeansvar og prosjektledere.De ledes av ledelsesteamet vårt, som tilsammen har over 70 års erfaring fra oversettelsesbransjen. STP har et omfattende internt opplæringsprogram og forpliktelse til faglig kompetanseutvikling for å sikre at vi holder takt med utviklingene i bransjen.

STPs ledelse består av fire personer med erfaring fra bransjen som arbeider svært tett sammen og utfyller hverandres ferdigheter og ansvarsområder. Med mer enn 70 års praktisk erfaring dem i mellom – inkludert innen oversettelse, prosjektledelse, IT, markedsføring, forretningsdrift, relasjonshåndtering osv. – har de et våkent blikk for talent og setter teamene sine i stand til å yte sitt beste. De gjør dette gjennom felles innsats og teamarbeid.

Adam Dahlström

Language Technology Manager

Anu Carnegie-Brown

Managing Director

Jesper Sandberg

Executive Chairman

Raisa McNab

Learning and Development Manager

Simon Treanor

IT Manager

Susan Hoare

Operations Manager

Alle oversetterne som jobber internt hos, eller som frilanser for, STP, oppfyller minimumskravene til kvalifikasjoner som er beskrevet i den europeiske standarden EN 15038. Denne fastsetter at nødvendig kompetanse innen oversettelse, lingvistikk, tekst, undersøkelse, kultur og teknologi kan oppnås på en eller flere av følgende måter:

eksamen fra høyere studier innen oversettelse
tilsvarende kvalifikasjoner innen annet fagområde og to års erfaring med oversettelse
minimum fem års erfaring med oversettelse

I praksis går STP langt utover disse grunnleggende kravene både i valgprosessen og gjennom løpende kvalitetskontroll av oversetternes arbeid. Kvaliteten på arbeidet til alle språkarbeidere som jobber for STP, blir stadig testet og gransket, ikke bare av kollegene hos STP, men også av kompetente kontrollører hos våre kunder og igjen av deres kunder.
Alle språkarbeidere som jobber for STP, forplikter seg til faglig kompetanseutvikling for å oppfylle kravene i den europeiske EN 15038-standarden.

Aino Äijö

Account Linguist

Alison Drury

Senior Translator

Amila Jašarević

Senior Danish Translator

Anna Söder

Senior Account Linguist

Antti Lamminen

Lead Translator

Astrid Petersen

Translator

Birgitte Røeggen

Account Linguist

Christina Osorno

Account Linguist

Danielle Davis

Lead Translator

Didde Gaardsted

Account Linguist

Emil Mann

Account Linguist

Emilia Vallinen

Account Linguist

Fredrik Ström

Account Linguist

Hanne Morken

Lead Translator

Ida Hauge

Account Linguist

Jacob Tue Hansen

Account Linguist

Janina Kosma

Senior Translator

Janne Ojamo

Account Linguist

Joakim Laaksonen

Senior Translator

Johan Magnusson

Account Linguist

Johanna Lindroth

Lead Translator

Junie Haller

Translator

Jørn Bjørnerem

Senior Translator

Kajsa Århäll

Account Linguist

Katarina Pellijeff

Translator

Laura Kempster

Translator

Laura Nummela

Account Linguist

Linus Olsson

Translator

Lise Narum Wise

Account Linguist

Maria Esager

Account Linguist

Maria Langford

Translator

Marianne Lund Melchiorsen

Translator

Martta Mäkinen

Account Linguist

Mia Eriksson

Account Linguist

Minna Helminen

Translator and Communications Officer

Mira Keskinen

Account Linguist

Nanna Kristiansen

Account Linguist

Netta Taylor

Account Linguist

Pia Andersson

Translator

Rhys Langley

Senior Translator

Ryan Bury

Account Linguist

Sanna Tirkkonen

Translator

Satu Hirvonen

Senior Translator

Siân Mackie

Senior Translator

Siri Frøystad

Account Linguist

Sofi Kaul

Senior Account Linguist

Tina Henriksen Friis

Senior Account Linguist

Tobias Björkwall

Account Linguist

Tom McNeillie

Lead Translator

Trixie Lignel Hauberg

Lead Translator

William Hagerup

Senior Translator

I takt med at STP har vokst, har selskapet fått stadig flere spesialiserte roller. Disse medarbeiderne sørger for ressurser og løsninger for produksjonsteamene, og spiller en viktig rolle i arbeidet med å optimalisere virksomheten. De setter oss i stand til å identifisere problemer og muligheter med kunder, leverandører og ansatte, og iverksette tiltak for å oppnå positive resultater.

Anna-Leena Hilli

Language Technology Specialist

Camilla Arnoldsson Whitlock

Translation Resource Manager

Jennie Bentley

Vendor Manager

Jeremy Castle

IT Support Technician

Mattia Ruaro

Language Technology Specialist

Melissa Elsey

HR Advisor

STPs team av erfarne, innovative prosjektledere er vår fremste ressurs innen kundeservice. De fleste er utdannede oversettere og har ett eller flere av målspråkene våre som morsmål eller nær morsmål, noe som er verdifullt med hensyn til å forstå kravene prosjektene stiller, og forberede prosjektene på en optimal måte for oversetterne.

Prosjektlederne bruker vår omfattende, skreddersydde programvare for prosjektledelseog dokumenterte, strukturerte prosedyrer for å sikre at:
kundens behov vurderes og henvendelser behandles så raskt som mulig
alle materialer og instruksjoner håndteres og oppbevares på korrekt måte
korrespondansen mellom kunde, prosjektleder og språkarbeideren(e) går knirkefritt
prosjekter fullføres i henhold til kundens instruksjoner og innen avtalt tidsfrist

Aleksandar Apostolov

Project Manager

Amy Cottrell

Key Account Manager

Amy Henderson

Production Manager

Anna Lenartowska

Senior Project Manager

Catriona Burns

Senior Project Manager

Chloe Barton

Project Manager

Dilyana Peneva

PM Team Leader

Emilia Dimitrova

Project Coordinator

Igor Solunac

Senior Project Manager

Katherine Walters

PM Team Leader

Megan Hancock

PM Team Leader

Mihaela Ikonomova

Project Manager

Shadia Nitaj

Project Manager

Simon Hart

Senior Project Manager

Valentina Moldovan

Senior Project Manager

Ledige stillinger

Ledige stillinger hos STP legges ut her. Vi tar også imot søknader på stilling som intern oversetter fra språkarbeidere med engelsk eller de nordiske språkene som morsmål, og som oppfyller minimumskravene til kvalifikasjoner. Alle søknader rettes via e-post. De skal være på engelsk med ordet «Application» i emnelinjen. Vi ber om at du sender inn CV sammen med søknaden.

c1

Interne oversettere hos STP velges på grunnlag av deres formelle kvalifikasjoner, utdanning og profesjonell erfaring samt evne til å passe inn i teamet. Teamarbeid har høy prioritet hos STP, og vi søker å skape et miljø der alle kan arbeide effektivt og være stolte av det de gjør.

Som intern oversetter vil du komme i kontakt med en rekke ulike fagområder. Vi spesialiserer oss først og fremst på motor, generell teknikk (maskinteknikk, elektroteknikk, elektronikk), IT og lokalisering, finans og forretningsdrift, men hvis du allerede har erfaring fra et annet fagområde, som medisin, vil du få mulighet til å utnytte dette i arbeidet.

Hovedverktøyet som brukes hos STP, er Kilgray memoQ, men vi bruker også Trados Studio og mange andre oversettelsesverktøy. Hvis du ikke har brukt memoQ eller Trados Studio før, får du opplæring i disse. Du vil også dra nytte av vår interne opplæring og vårt omfattende utvalg av veiledninger, tips og råd for ulike oversettelsesverktøy og andre tekniske områder. Du får også full tilgang til vår omfattende samling av elektroniske en- og flerspråklige ordbøker.

Avhengig av hvor lang relevant yrkeserfaring du har, vil oversettelsene dine bli kontrollest av en annen oversetter de første 6, 12 eller 24 månedene du jobber for STP, og du vil få tilbakemelding og veiledning. Generelt forventer vi at oversettere med kortere erfaring oversetter minst 1500 ord per dag etter noen få måneder

c1

Hovedverktøyet som brukes hos STP, er Kilgray memoQ, men vi bruker også Trados Studio og mange andre oversettelsesverktøy.

Praksisplasser

STP tar hvert år inn flere studenter ved oversettelsesstudier eller andre høyere studier for en praksisplass for en periode på to, tre eller fire måneder. For de fleste av disse praksisplassene er det en forutsetning at man kan et av de nordiske språkene. Klikk her for å lese mer om våre praksisplasser.

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Nettstedet er utviklet av Websites for Translators. Alle rettigheter forbeholdt.