Eksterne leverandører

Vi verdsetter og pleier sterke bånd med våre utmerkede, eksterne leverandører, hvorav mange er tidligere interne oversettere og har samarbeidet med oss i over ti år.

Vi tilbyr disse partnerne et stort støttenettverk av vennlige og støttende prosjektledere, interne oversettere med lang erfaring, nettsider med svar på vanlige spørsmål og en ledelse med inngående kunnskap om de siste utviklingene innen oversettelsesteknologi og -bransjen.

Krav til kvalifikasjoner og registrering

Over 1000 språkarbeidere har en aktiv profil i STPs leverandørdatabase, og rundt 200 av disse utfører oppdrag for oss hver måned.

c1

På samme måte som for våre interne oversettere velges eksterne leverandører på grunnlag av formelle akademiske kvalifikasjoner og yrkeserfaring. Kravene til kvalifikasjoner er i samsvar med den europeiske ISO 17100 -standarden for oversettelsestjenester for å sikre at nødvendig kompetanse er oppnådd på en av de følgende måtene:

• eksamen fra høyere studier innen oversettelse

• tilsvarende kvalifikasjoner innen annet fagområde og to års erfaring med oversettelse

• minimum fem års erfaring med oversettelse

Før vi legger til en ny ekstern leverandør ii databasen, gjennomgår vi leverandørens CV for å sikre at vedkommende oppfyller kravene til kvalifikasjon og yrkeserfaring i samsvar med ISO 17100. CV-en blir deretter arkivert, og leverandørens opplysninger lagt inn i vår prosjektledelsesdatabase sammen med et sammendrag av språkarbeiderens erfaring og kvalifikasjoner, fagområder, priser, programvarekompetanse osv. slik at vi kan velge den best egnede oversetteren for hvert oppdrag.

Nye eksterne leverandører kan bli bedt om å utføre en kort prøveoversettelse som vurderes av en av våre interne oversettere med lang erfaring. Etter dette blir minst de fem første oversettelsene kontrollest, og kommentarer fra kontrollesingen formidlet til oversetteren og prosjektlederne. Formålet med denne innledende kontrollesingen er å bekrefte at oversetteren har kompetanse innen oversettelse, lingvistikk, tekst, undersøkelse, kultur og teknologi som er i tråd med vedkommendes kvalifikasjoner og yrkeserfaring.

Hvis du er frilanser og ønsker å bli inkludert i vår oversetterdatabase, kan du sende en e-postmelding på engelsk, og legge ved CV.

Vilkår for leverandører, inkl. konfidensialitetsavtaler

Ved å sende personopplysninger til STP for å bli lagt inn i leverandørdatabasen, godtar eksterne leverandører vilkårene i vår rammeverksavtale. Godtakelse og overhold av disse vilkårene gjelder for hele samarbeidsperioden med STP, og for hvert eneste oppdrag leverandøren godtar fra oss. Ytterligere spesifikke vilkår som gjelder for hvert enkelt oppdrag, blir beskrevet i innkjøpsordren som leverandøren mottar via e-postmelding fra STP-prosjektlederen.

Retningslinjer for oversettelse og kontrollesing

STPs retningslinjer for oversettelse og kontrollesing støtter både interne og eksterne språkarbeidere i arbeidet. De beskriver kontraktsmessige krav for eksterne oversettere, og gir veiledning og beste praksis-løsninger for arbeidsflyt, bruk av referansemateriale og språkressurser.

Her er et utdrag fra våre retningslinjer for oversettelse og kontrollesing, som beskriver typisk arbeidsflyt for en tjeneste i samsvar med EN 15038. Du kan lese hele dokumentet ved å klikke her (åpnes i ny nettleserfane).

Oversetteren mottar ordrebekreftelse og oversettelsemateriale fra prosjektleder.

Oversetteren oversetter i henhold til instruksjonene, ved hjelp av oversettelsesminne, referansemateriale og annet tilgjengelig materiale. Oversetteren kontrolleser sitt eget arbeid.

Oversetteren leverer oversettelsen til prosjektlederen, som leverer den videre til kontrolleseren.

Kontrolleseren går gjennom oversettelsesinstruksjonene og tilgjengelig referansemateriale. Kontrolleseren går gjennom oversettelsen på papir hvor det er mulig, og innfører rettelser i den elektroniske filen ved hjelp av sporede endringer eller annen metode for å registrere endringer. Kontrolleseren fyller ut sjekklisten for kvalitetskontroll. Kontrolleseren leverer oversettelsen tilbake til prosjektleder, som leverer den til oversetteren for ferdigstilling.

Oversetteren implementerer endringene vedkommende er enig i, og ferdigstiller filen. Oversetteren utfører en siste stavekontroll og kodeverifisering, kvalitetskontroll og andre relevante kontroller. Oversetteren fyller ut sjekklisten for kvalitetskontroll.

Oversetteren leverer den endelige versjonen av filen til prosjektlederen.

Technology and healthcare

Betalingsinformasjon

Hver e-postmelding med innkjøpsordre fra STP inneholder detaljert faktureringsinformasjon. STP betaler alle leverandørfakturaer innen 30 dager fra utgangen av måneden da fakturaen er datert.

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Nettstedet er utviklet av Websites for Translators. Alle rettigheter forbeholdt.