Osallistuminen alan toimintaan

STP kuuluu lukuisiin alan järjestöihin, ja tuemme niiden toimintaa monin tavoin.

Monet järjestöt perustuvat vapaaehtoistyöhön, ja yritämme antaa oman panoksemme niiden pyrkimykselle edistää laatuun keskittymistä, laatustandardeja, uusien kääntäjien koulutusta, jatkuvaa ammatillista kehitystä, korkeita ammatillisia periaatteita ja eettistä liiketoimintaa, terveitä ja tasapuolisia liiketoiminnallisia käytäntöjä, teknisiä standardeja, tekniikan optimaalista käyttöä ja kaikkia hyödyntäviä verkostoitumismahdollisuuksia.

STP:lle on ollut runsaasti hyötyä osallistumisesta näiden organisaatioiden järjestämiin konferensseihin, työpajoihin ja verkkoseminaareihin, ja suosittelemme niitä varauksetta myös muille alan toimijoille.

Lisätietoja kunkin organisaation toiminnasta ja avainalueista saa napsauttamalla niiden logoja.

ATC/EUATC

Vuonna 1976 perustettu Ison-Britannian Association of Translation Companies on maailman vanhimpia käännöstoimistojen etujärjestöjä. STP on ollut sen jäsen 2000-luvun alkupuolelta lähtien, ja toimitusjohtaja Jesper Sandberg  toimi varapuheenjohtajana yhdistyksen välisen 2010 – 2017. STP osallistuu syyskuussa järjestettävään ATC-konferenssiin konferenssiin joka vuosi, ja Jesper osallistuu nyt myös konferenssin järjestelyihin.
European Union of Associations of Translation companies (EUATC) -järjestön jäsenyys seuraa ATC:n jäsenyydestä. STP on osallistunut vuosittaiseen EUATC-konferenssiin useimpina vuosina vuodesta 2009 lähtien.

GALA

Maailman suurin kielialan järjestö Globalization and Localization Association (GALA) perustettiin vuonna 2002. Se on yleishyödyllinen järjestö, jonka hyvin laaja toiminta-alue kattaa esimerkiksi resurssien ja koulutuksen sekä tieto- ja tutkimuspalveluiden tarjoamisen koko alan hyväksi. Toiminnan kohokohta on vuosittainen Business of Language -konferenssi, joka on hyvin korkean tason tapahtuma.

STP:n toimitusjohtaja Jesper Sandberg toimii vuosina 2014–2015 GALAn johtokunnan sihteerinä avustaen järjestön hallinnointia sekä strategian ja tavoitteiden määrittämistä.

CSA

Common Sense Advisory (CSA) tekee kattavaa ja monialueista tutkimustyötä globaalin käännösteollisuuden sektorilla. STP oli Common Sense Advisoryn maksava jäsen vuosina 2009, 2010 ja 2012. Jäsenyyteen kuului täysi käyttöoikeus kyseisinä vuosina tehtyihin ja julkaistuihin markkinatutkimuksiin. CSA:n tutkimuksista saatiin paljon hyödyllisiä markkinoihin liittyviä tietoja, ja niistä oli apua erilaisissa markkinointiin, tekniikka-investointeihin, laaduntarkastuspyrkimyksiin, työntekijäpolitiikkaan ja muihin seikkoihin liittyvissä päätöksissä.

MultiLingual Computing, Inc.

STP on Multilingual Computing, Inc:n julkaiseman Multilingual Magazine -lehden tilaaja. Lehti kuvaa itseään lokalisoinnin, kansainvälistymisen, kääntämisen ja kieliteknologisen alan tärkeimmäksi tietolähteeksi. Useimmat STP:n johtoryhmän jäsenet ja monet muut työntekijät lukevat mielellään alan uusimmasta kehityksestä ja perehtyvät tarkemmin lehdessä mainittuihin aiheisiin. Lehden painetun version lisäksi tilaajilla on myös digitaalisen version käyttöoikeus.

TAUS

Translation Automation User Society (TAUS) kuvaa itseään innovaatiohautomoksi ja alustaksi alan yhteisille palveluille, resursseille ja käännössektorin tutkimukselle maailmalaajuisesti. Järjestön keskittymisen ja toiminnan kohteena on erityisesti konekääntäminen. Tämä oli myös tärkein syy STP:n liittymiselle järjestöön, koska haluamme saada käyttöömme tilastoperusteiseen konekääntämiseen ja jälkieditointiin liittyvät tutkimustulokset, parhaat käytännöt, dataresurssit ja koulutusmateriaalit.

ITI

Institute of Translation & Interpreting (ITI) on Ison-Britannian ainoa ammattikääntäjien ja -tulkkien erikoisjärjestö. Monet STP:n johtoryhmään kuuluvat ja jotkin yhtiön kääntäjistä ovat ITI:n henkilöjäseniä, ja STP on ollut järjestön yritysjäsen vuodesta 2009 saakka. ITI:n yli 3 000 kääntäjä- ja tulkkijäsentä hyötyvät järjestön jäsenilleen tarjoamista lukuisista palveluista sekä sen pyrkimyksestä edistää korkeaa ammatillista osaamista. Monet STP:n vakituisista englantilaisista freelance-kääntäjistä ovat ITI:n henkilöjäseniä ja noudattavat sen ammattisäännöstöä.

Localization World

Localization World -konferenssit pidetään kolme kertaa vuodessa eri puolilla maailmaa. Ne on suunnattu huipputekniikan ja ohjelmistotekniikan sektoreiden loppukäyttäjille ja niiden tarpeita palveleville käännöspalveluiden ja tekniikan toimittajille. STP on osallistunut joihinkin LocWorld-tapahtumiin viimeisten vuosien aikana. Vuorovaikutus alan kollegojen kanssa sekä näkökulmat IT-sektorin suurten loppuasiakkaiden ja käännöspalveluiden ostajien kohtaamiin haasteisiin ovat osoittautuneet hyödyllisiksi. Niiden avulla olemme vuorostamme voineet ymmärtää paremmin, miten voimme auttaa näitä loppuasiakkaita palvelevia asiakkaitamme.

ELIA

The European Language Industry Association (ELIA) -järjestön tavoite on tarjota foorumi mielipiteiden vaihtoon, vaalia jäsenten ja muiden alaan liittyvien kansainvälisten organisaatioiden välisten liiketoimintasuhteiden kehittämistä sekä edistää eettistä toimintaa ja laatustandardeja koko alan laajuisesti. STP liittyi ELIAn jäseneksi vuoden 2011 alussa, ja on sittemmin osallistunut lukuisiin Networking Days -tapahtumiin. Nämä ovat erittäin hyvin järjestettyjä ja runsaasti hyödyllistä tietoa tarjoavia tapahtumia, joissa on hyvin ystävällinen ja rento ilmapiiri.

STP:n Operations Manager, Anu Carnegie-Brown, osallistuu aktiivisesti ELIA Exchange -ohjelmaan. Ohjelman tavoite on luoda kehykset ja resurssipaketti, joiden avulla käännöstoimistot voivat tarjota harjoittelupaikkoja vasta valmistuneille tai opintojen loppuvaiheessa oleville kieltenopiskelijoille.

TWB

Translators without Borders (TWB) on yhdysvaltalainen yleishyödyllinen järjestö, joka keskittyy tiedon levittämiseen humanitaaristen käännösten avulla. Järjestö julkisti ensimmäiset sponsorinsa Localization World -konferenssissa Barcelonassa kesäkuussa 2011. STP oli ensimmäisten joukossa tukemassa TWB:n työtä, ja uusimme sponsorisopimuksen joka vuosi.
Järjestö perustettiin alun perin Ranskassa nimellä Traducteurs sans frontières. Sen toiminta-ajatus on kääntää tietoa humanitaarisiin tarpeisiin. TWB pyrkii toteuttamaan tätä periaatetta tarjoamalla koulutettujen kääntäjien tekemiä humanitaarisia käännöksiä huolellisesti valituille kansalaisjärjestöille, joiden toiminta-alueeseen kuuluvat terveys, ravitsemus ja koulutus.

STP:n toimitusjohtaja Jesper Sandberg päätti tukea TWB:n toimintaa kuultuaan ja tavattuaan käännöspalveluiden käyttäjiä yhtiön perinteisen, kaupallisen asiakaskunnan ulkopuolelta AMTA-konferenssissa Denverissä lokakuussa 2010. Diplomaatit, tietoja keräävät järjestöt ja avustustyöntekijät joutuvat usein tekemään ihmisten henkeä ja terveyttä koskevia päätöksiä käännösten perusteella, ja pakolaiset voivat jäädä vaille perusluonteisiakaan palveluita pätevien kääntäjien puutteessa. Tämä tuo täysin uuden ja seisahduttavan näkökulman alalle, jolla STP toimii.

STP on erittäin mielellään mukana Translators without Borders -järjestön toiminnan tukemisessa ja kasvattamisessa. Järjestö on onnistunut lisäämään käännösten volyymia huomattavasti viime vuosina. Tässä on auttanut osaltaan www.proz.com-sivuston kehittämä teknologia-alusta, johon sisältyy täysin automatisoitu kansalaisjärjestöjen käännöskeskus. Sen avulla TWB on voinut tarjota maksuttomia käännöksiä sadoille yleishyödyllisille järjestöille yhdistämällä vapaaehtoiset kääntäjät tarvittaviin käännösprojekteihin. Translators without Borders toimii toistaiseksi kokonaan palkatta työskentelevien vapaaehtoisten kääntäjien varassa.

ALC

The Association of Language Companies (ALC) on yhdysvaltalainen järjestö, joka edustaa käännös-, tulkkaus-, lokalisointi- ja kielikoulutuspalveluita tarjoavia yrityksiä.

Dynaamisen yrittäjäryhmän perustaman järjestön tavoite on tarjota sen jäsenyrityksille ajantasaista tietoa ja työkaluja, joiden avulla yritykset voivat tuottaa korkealaatuisia käännös- ja tulkkauspalveluita ja joiden avulla ne voivat kasvattaa myyntiä ja tulosta.

STP liittyi ALC-järjestöön syksyllä 2009 osana yhtiön strategista pyrkimystä laajentaa Yhdysvalloissa toimivaa asiakaspiiriään. Sittemmin olemme osallistuneet useimpiin järjestön korkeatasoisista ja suosituista konferensseista. Viime vuoden konferenssin verkkosivustoon voi tutustua täällä. Valtameren ylittävä yhteistyö lisää eurooppalaisen käännöstoimiston toimintaan aivan uuden ulottuvuuden, ja STP on muodostanut monia lujia yhteistyösuhteita yhdysvaltalaisten käännöspalveluiden toimittajien kanssa vuodesta 2009 alkaen osittain juuri ALC-jäsenyyden kautta.

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Sivuston toteutus: Websites for Translators. Kaikki oikeudet pidätetään.