Yliopistojen työpajat

STP tekee läheistä yhteistyötä isobritannialaisten ja pohjoismaisten yliopistojen kanssa.

Yhteistyön tarkoitus on kattaa aukko akateemisen käännösmaailman ja kaupallisen käännösmaailman välillä. Vierailemme säännöllisesti yliopistoissa puhumassa työskentelystä yritysmaailmassa joko avoimilla päivillä tai osana alan tuntemukseen liittyviä kursseja, joissa käännöstoimistoja ja freelance-kääntäjiä pyydetään esitelmöimään opiskelijoille. Olemme myös vetäneet mestarikursseja ja käännösteknologian työpajoja maisteritason kursseilla. Vuonna 2013 pidimme ensimmäisen opintosuoritukseksi hyväksyttävän yliopistokurssin käännösprojektien hallinnasta. Vuonna 2014 toimitusjohtajamme Anu Carnegie-Brown laati Helsingin yliopistolle käännösteollisuuden johdantokurssin ja houkutteli alan kumppaneistamme koostuvan tiimin opettamaan kurssilla. Tämä kurssi on nyt pysyvä osa yliopiston opetussuunnitelmaa, ja muut eurooppalaiset yliopistot ovat ilmaisseet kiinnostuksensa konseptia kohtaan.

Projektinhallinta ja käännöstyökalut

Käännösprojektien hallinta aletaan vähitellen ymmärtää tärkeäksi osaksi käännösalan maisteritason kursseja, vaikka monet yliopistot eivät ole vielä ottaneet sitä opetusohjelmaansa. Myös pätevien opettajien löytäminen on tuottanut ongelmia. Nämä haasteet tarjoavat käännöstoimistoille erinomaisen tilaisuuden. STP suunnitteli Helsingin yliopistolle vuonna 2013 kolmipäiväisen interaktiivisen projektinhallintatyöpajan, joka oli kaikkien osallistujien mielestä suurmenestys. Yhteistyötä on tarkoitus jatkaa vielä laajempien kurssien muodossa.

STP on myös aloittanut innostuneen vastaanoton saaneet käännösprojektien hallinnan mestarikurssit Leedsin yliopistossa. Vierailemme säännöllisesti myös muissa Ison-Britannian yliopistoissa kertomassa vastavalmistuneille opiskelijoille tarjolla olevista mahdollisuuksista, kaikille käännösteollisuuden tasoille ulottuvasta projektipäälliköiden tarpeesta sekä käännösteknologiaan liittyvästä asiantuntemuksesta.

c1

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Sivuston toteutus: Websites for Translators. Kaikki oikeudet pidätetään.