Harjoittelupaikat

STP:llä on ollut kattava harjoittelijaohjelma vuodesta 2010 lähtien.

 

Tarjoamme Pohjoismaissa tai Isossa-Britanniassa käännösalaa opiskeleville niin yliopisto-opintoihin kuuluvia työharjoittelujaksoja kuin yliopisto-opintoihin kuulumattomia harjoittelupaikkoja. Molempien kesto on yleensä 3–4 kuukautta. Kaikille harjoittelijoille annetaan sama 1–2 viikkoa kestävä aloituskoulutus kuin uusille työntekijöille. Monille harjoittelijoille työnteko käännöstoimistossa on uusi kokemus, joten motivaation ja kehittymisen kannalta on tärkeää ohjata ja valvoa heitä huolellisesti.

Lisätietoja antaa Anu Carnegie-Brown sähköpostitse.

Sopimukset

Jos harjoittelu liittyy yliopisto-opintoihin, STP allekirjoittaa yliopiston toimittaman sopimusasiakirjan. Sen lisäksi STP solmii aina harjoittelusopimuksen harjoittelijan kanssa ennen harjoittelujakson aloittamista. Harjoittelijalle kuuluvien tehtävien ja vastuiden lisäksi tähän sopimukseen sisältyy kattava salassapito- ja luottamuksellisuuslauseke.

Ohjeet

Onnistuneen työharjoittelun periaatteisiin kuuluu, että molemmat osapuolet ymmärtävät oikeutensa ja velvollisuutensa ja kunnioittavat toistensa oikeuksia ja velvollisuuksia. Lisäksi on tärkeää, että on sovittu selkeistä prosesseista, läpinäkyvistä arviointikriteereistä ja työsuoritusten kirjaamisesta. STP pyrkii tarjoamaan harjoittelijoille kokemuksen, joka vastaa mahdollisimman paljon todellista työskentelyä. Samalla pyrimme huolehtimaan, että harjoittelija saa tarvitsemansa opastuksen, seurannan ja tuen. STP:llä työskenteleviä harjoittelijoita ei kuitenkaan altisteta käännöstyön ammattilaisten arkeen kuuluville aikataulu- ja tuottavuuspaineille. STP:n harjoittelupaikkoihin sovelletaan Ison-Britannian lakeja.

Parhaat käytännöt

STP käsittää harjoittelijat potentiaalisiksi tuleviksi työntekijöiksi tai yhteistyökumppaneiksi. Harjoittelijoiden valintaan ja koulutukseen sovelletaan samaa lähestymistapaa kuin työntekijöiden kohdalla. Harjoittelijoiden on läpäistävä muodollinen hakemusprosessi ja käännös- tai projektinhallintakoe, jätettävä suositukset ja osallistuttava haastatteluun. Harjoittelijat saavat saman koulutuksen yhtiön prosesseihin ja työnkulkuihin, kielellisiin ohjeisiin, käännösteknologiaan ja alan aiheisiin kuin yhtiön omat työntekijät. Noin puolet harjoittelijoista on myöhemmin palkattu yhtiöön vakituisiin töihin.

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Sivuston toteutus: Websites for Translators. Kaikki oikeudet pidätetään.