Osallistuminen akateemiseen toimintaan

Harjoittelupaikat

STP:llä on ollut kattava harjoittelijaohjelma vuodesta 2010 lähtien.

Tarjoamme Pohjoismaissa tai Isossa-Britanniassa käännösalaa opiskeleville niin yliopisto-opintoihin kuuluvia työharjoittelujaksoja kuin yliopisto-opintoihin kuulumattomia harjoittelupaikkoja. Molempien kesto on yleensä 3–4 kuukautta. Kaikille harjoittelijoille annetaan sama 1–2 viikkoa kestävä aloituskoulutus kuin uusille työntekijöille. Monille harjoittelijoille työnteko käännöstoimistossa on uusi kokemus, joten motivaation ja kehittymisen kannalta on tärkeää ohjata ja valvoa heitä huolellisesti.

Lisätietoja

Yliopistojen työpajat

STP tekee läheistä yhteistyötä isobritannialaisten ja pohjoismaisten yliopistojen kanssa. Yhteistyön tarkoitus on kattaa aukko akateemisen käännösmaailman ja kaupallisen käännösmaailman välillä.

Vierailemme säännöllisesti yliopistoissa puhumassa työskentelystä yritysmaailmassa joko avoimilla päivillä tai osana alan tuntemukseen liittyviä kursseja, joissa käännöstoimistoja ja freelance-kääntäjiä pyydetään esitelmöimään opiskelijoille. Olemme myös vetäneet mestarikursseja ja käännösteknologian työpajoja maisteritason kursseilla.

Lisätietoja

ELIA Exchange

STP:n Operations Manager, Anu Carnegie-Brown, koordinoi parhaillaan ELIA Exchange -aloitetta, jonka tavoite on lisätä yhteistyötä eurooppalaisten yliopistojen ja käännöstoimistojen välillä.

Lisätietoja

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Sivuston toteutus: Websites for Translators. Kaikki oikeudet pidätetään.