Ulkoiset toimittajat

Arvostamme suuresti taitavia ulkoisia toimittajiamme, joista monet ovat STP:n entisiä työntekijöitä tai työskennelleet kanssamme jo yli kymmenen vuoden ajan.

Tarjoamme heille kattavan tukiverkoston, johon kuuluvat yhteistyökykyiset projektipäälliköt, kokeneet omat kääntäjät, verkkopohjaiset ohjemateriaalit sekä käytännön töihin perehtynyt johtoryhmä, joka tuntee käännösalan uusimman teknisen ja liiketaloudellisen kehityksen.

Pätevyysvaatimukset ja rekisteröinti

STP:n tietokannassa on yli tuhat toimittajaa, joista vähintään 200 tekee meille töitä joka kuukausi.

c1

Omien kääntäjien tapaan ulkoiset toimittajat on valittu muodollisen pätevyyden ja ammatillisen kokemuksen perusteella. Pätevyysvaatimuksissa noudatetaan käännösalan palveluita koskevaa ISO 17100 -standardia , jonka mukaan tarvittavat pätevyydet voi saavuttaa jollakin seuraavista tavoista:

• suorittamalla käännösalan korkeakouluopinnot (hyväksytty tutkinto)

• suorittamalla vastaavan loppututkinnon missä tahansa muussa aineessa sekä työskentelemällä vähintään kaksi vuotta ammattikääntäjänä

• työskentelemällä vähintään viisi vuotta ammattikääntäjänä.

Ennen kuin uusi toimittaja hyväksytään tietokantaan, heidän ansioluettelonsa tarkistetaan ja heidän pätevyyttään ja kokemustaan verrataan ISO 17100 -standardin vaatimuksiin. Tämän jälkeen ansioluettelo arkistoidaan ja projektinhallintatietokantaan lisätään kääntäjän henkilötiedot ja yhteenveto kokemuksesta ja pätevyydestä, erikoisaloista, taksoista ja kääntäjän tuntemista käännösohjelmistoista jne. Näiden tietojen avulla on helppo valita kuhunkin projektiin parhaiten soveltuvat kääntäjät.

Uusilta toimittajilta voidaan pyytää lyhyt testikäännös, jonka arvioi joku yhtiön omista vanhemmista kääntäjistä. Myös ensimmäiset varsinaiset käännökset tarkistetaan, ja mahdolliset kommentit annetaan niin toimittajalle kuin projektipäälliköille. Näiden tarkistusten tarkoitus on varmistaa, että kääntäjän pätevyydet käännösten laadun, kääntäjän kielellisten ja tekstuaalisten taitojen, tiedon hankintaan ja käsittelyyn liittyvien taitojen sekä kulttuuristen ja teknisten tietojen suhteen vastaavat vähintään heidän muodollista pätevyyttään ja ammatillista kokemustaan.

Jos olet freelance-kääntäjä ja haluat päästä STP:n kääntäjäluetteloon, lähetä hakemus sähköpostitse ja liitä mukaan ansioluettelosi.

Toimittajien ehdot ja salassapito

Ulkoiset toimittajat hyväksyvät STP:n Framework Agreement -sopimuksen ehdot, jos he lähettävät tietonsa STP:lle toimittajatietokantaan lisäystä varten. Suostuminen ehtoihin jatkuu koko sen ajan, kun toimittajat tekevät yhteistyötä STP:n kanssa, ja koskee jokaista heidän STP:ltä hyväksymäänsä työtä. Mahdolliset lisäehdot yksittäisten töiden kohdalla lähetetään kyseistä työtä koskevan ostotilauksen yhteydessä.

Käännösten ja kielentarkistuksen ohjeet

STP:n käännösten ja kielentarkistuksen ohjeet on tarkoitettu sekä yhtiön omien kääntäjien että ulkoisten kääntäjien ohjeeksi. Niissä on esitetty sopimusvelvoitteet ulkoisille kääntäjille, ja ne sisältävät työkulkuihin sekä viitemateriaalien ja kielellisten resurssien käyttöön liittyviä ohjeita ja parhaita käytäntöjä.

Seuraavassa on käännösten ja kielentarkistuksen ohjeiden ote, jossa on kuvattu tavallisen EN 15038 -standardin mukaisen palvelun työnkulku. Ohjeisiin voi tutustua kokonaisuudessaan napsauttamalla tätä (avautuu uudessa selaimen välilehdessä).

Kääntäjä saa tilausvahvistuksen ja käännösmateriaalit sähköpostitse projektipäälliköltä.

Kääntäjä kääntää tekstin ohjeiden mukaan käännösmuistin, viitemateriaalien ja muiden saatavilla olevien materiaalien avulla. Kääntäjä tarkistaa tuottamansa tekstin.

Kääntäjä lähettää käännöksen projektipäällikölle, joka välittää sen kielentarkistajalle.

Kielentarkistaja käy läpi käännöksen ohjeet ja käytettävissä olevat viitemateriaalit. Kielentarkistaja lukee käännöksen näytöllä tai paperilla ja merkitsee korjaukset elektroniseen versioon muokkausmerkintöinä tai muulla tavalla. Kielentarkistaja täyttää laaduntarkastuslomakkeen. Kielentarkistaja lähettää käännöksen projektipäällikölle, joka välittää sen kääntäjälle viimeistelyä varten.

Kääntäjä toteuttaa tekstiin ne muutokset, jotka hyväksyy, ja viimeistelee tekstin. Kääntäjä suorittaa lopullisen oikeinkirjoituksen tarkastuksen, tekstissä olevien muotoilukoodien tarkastuksen ja laaduntarkastuksen sekä muut tarvittavat tarkistukset. Kääntäjä täyttää laaduntarkastuslomakkeen.

Kääntäjä toimittaa lopullisen tekstin projektipäällikölle.

Technology and healthcare

Maksutiedot

STP:n lähettämissä ostotilauksissa on yksityiskohtaiset laskutusohjeet. Yhtiö maksaa kaikki toimittajilta saadut laskut 30 päivän kuluessa laskun päiväykseen merkityn kuukauden päättymisestä.

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Sivuston toteutus: Websites for Translators. Kaikki oikeudet pidätetään.