Viimeistely

STP:n prosesseihin kuuluu käännöksen viimeistelyn käsite.

Tätä vaihetta ei ole selkeästi määritetty tai annettu sellaisenaan EN 15038 -standardissa. Standardissa mainitaan kuitenkin kielentarkistuksen yhteydessä, että kielentarkistajan suositukset on otettava huomioon, kun käännökseen tehdään muutoksia.

STP:n menetelmässä kielentarkistaja yleensä merkitsee muutokset käännettävään tiedostoon kielentarkistuksen aikana. Viimeistelyvaiheessa alkuperäinen kääntäjä käy läpi ja tarkistaa kielentarkistajan käännökseen tekemät muutokset ja muut kommentit, huomautukset ja suositukset.

Kun viimeistelijä on käynyt läpi kielentarkistajan tekemät muutokset ja varmistanut niiden toteutuksen koko tekstissä sekä toiminut tarvittaessa kommenttien, huomautusten tai suositusten mukaisesti, hän vielä lopuksi tarkastaa oikeinkirjoituksen ja suorittaa tarvittaessa mekaaniset laaduntarkastukset ennen kuin ilmoittaa projektipäällikölle, että työ on valmis.

Toisinaan viimeistelyvaihe voidaan yhdistää kielentarkistusvaiheeseen, jolloin kielentarkistaja toimii sekä kielentarkistajana että viimeistelijänä. Tällöin kielentarkistaja tekee lopulliset päätökset kohdissa, joissa hän tavallisesti olisi vain kiinnittänyt kääntäjän huomion kommenttien, huomautusten tai suositusten avulla.

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Sivuston toteutus: Websites for Translators. Kaikki oikeudet pidätetään.