Sanastojen luonti

Kaksikieliset tai yksikieliset sanastot ovat erittäin hyödyllisiä resursseja niin asiakkaille kuin kääntäjille.

Joskus ne ovat välttämättömiä, jotta käännöstoimeksianto voidaan toteuttaa asianmukaisesti. Jos sanastoa ei ole olemassa toimeksiannon alussa, STP usein koostaa sanaston työn edetessä ja tarjoaa sen tarvittaessa asiakkaan käyttöön. Asiakas voi myös pyytää jo toimeksiannon alussa, että käännöksen aikana luodaan sanasto keskeisistä termeistä tai usein toistuvista ilmaisuista. Jos sanasto on luotava ennen käännöstyön alkua esimerkiksi useista kääntäjistä koostuvan käännöstiimin koordinointia ja tekstin yhdenmukaisuuden varmistamista varten, STP veloittaa tästä työstä.

STP:n pääkäännöstyökalun, Kilgray memoQ:n avulla on erittäin helppoa ja nopeaa luoda sanasto käännösvaiheen aikana korostamalla lähdekielinen ja kohdekielinen termi ja painamalla näppäinyhdistelmää. Kaikissa CAT-työkaluissa ei ole vastaavaa toimintoa. Jos sanasto luodaan ennen käännöstyön aloittamista, hyödynnämme yleensä memoQ:n tehokasta ja helppokäyttöistä Term Extraction -toimintoa. Toiminto arvioi sanojen esiintymistiheyden tilastollisen analyysin perusteella ja osaa automaattisesti jättää pois merkityksettömät sanat. Kieliammattilainen käy läpi toiminnolla koostetut sanat, ennen kuin ne lisätään sanastoon.

Voimme toimittaa sanaston useimmissa tiedostomuodoissa asiakkaiden edellytysten mukaan.

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Sivuston toteutus: Websites for Translators. Kaikki oikeudet pidätetään.