Projektinhallinta

Seuraavassa on lyhyt yhteenveto STP:n projektinhallinnan työnkulusta.

Projektin suunnittelu

STP:n projektipäällikkö määrittää projektin toteutukseen tarvittavat työntekijäresurssit ja valitsee työhön parhaiten soveltuvat kääntäjät ja kielentarkistajat näiden saatavuuden ja kokemuksen mukaan. Projektipäällikkö selvittää tarvittavat tekniset resurssit ja varmistaa, että ne ovat kääntäjien ja kielentarkistajien käytettävissä. Projektipäällikkö lähettää tarjouksen asiakkaalle ja vahvistaa työn kirjallisesti.

Projektin toteutus

Projekti suoritetaan STP:n projektinhallinnan menettelytapojen ja käännöstyönkulkujen mukaisesti. Projektipäällikkö tallentaa kaikki tarvittavat tiedot projektinhallintatietokantaan ja valvoo projektia kaikissa vaiheissa sekä varmistaa, että käännöstyö toteutetaan projektin määritysten mukaan ajallaan ja että laskutus hoidetaan oikein.

Tulosarviointi

STP:n tarjoamien käännöspalveluiden laatua valvotaan jatkuvan arvioinnin ja kunkin projektin yhteydessä täytettävän laaduntarkastuslomakkeen sekä asiakaspalautteen analysoinnin ja raportoinnin avulla. Lisäksi yhtiö tekee vuosittain asiakastyytyväisyyskyselyn. Korjaustoimiin ryhdytään tarvittaessa, ja laadunhallintajärjestelmä arvioidaan vuosittain, jotta mahdolliset puutteet ja toimintaohjeiden muutostarpeet voidaan paikantaa.

c1

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Sivuston toteutus: Websites for Translators. Kaikki oikeudet pidätetään.