Kielentarkistus

Jos asiakkaan toimeksiantoon kuuluu käännöksen kielentarkistus, sen suorittaa erikseen toinen kieliammattilainen, jolla on riittävä lähde- ja kohdekielen pätevyys.

Kielentarkistaja varmistaa käännöksen soveltuvuuden aiottuun käyttötarkoitukseen ja varmistaa lähtötekstiä ja kohdetekstiä vertaamalla, että koko teksti on käännetty ja että kohdetekstin merkitykset, termistö, rekisteri ja tyyli ovat asianmukaiset.

Kielentarkistaja korjaa merkityksen, ymmärtämisen, oikeinkirjoituksen, kieliopin ja välimerkkien virheet sekä tarkistaa tekstin selkeyden ja sujuvuuden. Hän pyrkii tarvittaessa myös parantamaan tekstin tyyliä ja idiomaattisuutta.

Kielentarkistaja ei yleensä tee uudelleen kääntäjälle kuuluvaa termistön tutkimustyötä tai yritä varmistaa alakohtaisten termien oikeellisuutta, mutta puuttuu asiaan tarvittaessa, jos jokin käännöksessä käytetyssä termistössä herättää epäilyksiä.

STP ottaa vastaan myös yhtiön ulkopuolisten käännösten kielentarkistustöitä. Nämä työt laskutetaan käytetyn ajan mukaan, ja työhön kulunut aika mainitaan asiakkaalle palautuksen yhteydessä. Emme ota vastaan pelkkiä kielentarkistustöitä, joilla on kiinteä tai ennalta määrätty aikaraja. Yleinen arvio on, että kielentarkistaja pystyy tarkastamaan noin 1 300 – 1 500 sanaa tunnissa, mutta määrä vaihtelee suuresti käännöksen laadun ja aihealueen sekä tekstin muodon mukaan. Jos käännöksen laatu ei ole tyydyttävä, ilmoitamme tästä asiakkaalle mahdollisimman pian. Tämän jälkeen voidaan päättää siitä, lähetetäänkö käännös takaisin kääntäjälle vai myönnetäänkö kielentarkistukselle lisäaikaa. Kielentarkistuksen lähtökohta on, että kääntäjä on tehnyt termistöön liittyvän tutkimustyön ja että kääntäjä on vastuussa käytetystä termistöstä. Kielentarkistaja ei tarkasta termejä uudelleen, paitsi silloin, jos hän kokemuksensa perusteella epäilee, että käytetyt termit ovat vääriä. STP suosittelee, että kaikki kielentarkistuksessa tehdyt muutokset hyväksytetään kääntäjällä ja että mahdolliset kyselyt osoitetaan kääntäjälle.

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Sivuston toteutus: Websites for Translators. Kaikki oikeudet pidätetään.