Käännökset

STP:llä on BS EN 15038 -sertifiointi, ja yhtiö toteuttaa käännöstoimeksiannot erittäin ammattimaisesti. Suoria lainauksia 15038-standardista ei sallita, joten seuraavassa on mukailtu olennaisia kohtia.

Kääntäjä siirtää lähtötekstin merkityksen kohdekielelle siten, että tuotettu teksti vastaa kohdekielen kielijärjestelmän sääntöjä ja projektin yhteydessä annettuja ohjeita.

Prosessin aikana kääntäjä kiinnittää huomiota seuraaviin tekijöihin:

  • a) alan standardien mukainen termistö, asiakaskohtainen tai muu työn yhteydessä annettu termistö sekä termistön yhdenmukainen käyttö käännöksen aikana
  • b) kielioppi, muotosäännöt, oikeinkirjoitus, välimerkit, ortografia ja diakriittiset merkit
  • c) sanastollinen yhdenmukaisuus ja fraseologia
  • d) työn mukana annettujen tyylioppaiden noudattaminen, kielirekisteri ja -muoto
  • e) maakohtaiset konventiot ja standardit
  • f) kohdetekstin ja lähtötekstin asettelun ja muotoilun vastaavuus
  • g) aiottu kohdeyleisö ja käännöksen tarkoitus.

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Sivuston toteutus: Websites for Translators. Kaikki oikeudet pidätetään.