Editointi

Editointi tarkoittaa STP:n ymmärtämässä mielessä yleensä tekstin läpikäyntiä sellaisenaan.

Useat STP:n asiakkaat kuitenkin käyttävät editointi-termiä hyvin samassa merkityksessä kuin STP käyttää EN 15038 -standardin mukaista kielentarkistus-termiä. Jos tämä käy ilmi asiakkaalta saaduista viesteistä, teemme kielentarkistuksen, vaikka asiakas kutsuisi tätä vaihetta editoinniksi tilausvahvistuksessaan. Jos asiasta ei ole varmuutta, pyydämme selvennystä asiakkaalta ennen työn aloittamista.

STP:n tekemänä editointi tarkoittaa tekstin tarkistusta sellaisenaan ja tarvittavien korjausten toteuttamista riippumatta siitä, onko kyseinen teksti käännös jostain muusta kielestä. Vaikka kyseessä olisi käännös, editointiin ei kuulu vertaamista lähtötekstiin.

STP:n kielentarkistaja korjaa oikeinkirjoituksen, kieliopin ja välimerkkien virheet sekä tarkistaa tekstin ulkoasun, virheettömyyden, sisällön, selkeyden ja sujuvuuden. Hän pyrkii tarvittaessa myös parantamaan tekstin tyyliä ja idiomaattisuutta. Ohjeista riippuen editoija voi myös esimerkiksi arvioida, että teksti soveltuu aiotulle kohdeyleisölle, että teksti noudattaa annettuja pituusrajoituksia, että tekstissä on tarvittavat alkusivut, liitteet, lisätiedot tai sanastot ja että teksti ja kuvat vastaavat toisiaan.

Editoija voi varmistaa, että asiakirjan sisältö ja rakenne ovat loogisia ja oikeassa järjestyksessä, että otsikot ovat asianmukaisia, että lauseet ja kappaleet ovat halutun mittaisia ja että sanojen kirjoitusasu, tyyli ja asettelu ovat yhdenmukaisia.

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Sivuston toteutus: Websites for Translators. Kaikki oikeudet pidätetään.