Tanskan käännöspalvelut

Tanska

Kieliyhdistelmät

STP kääntää tanskaan enimmäkseen englannista, mutta jossain määrin myös saksasta, ranskasta ja muista pohjoismaisista kielistä.

  • Englannista tanskaan käännös
  • Saksasta tanskaan käännös
  • Norjasta tanskaan käännös
  • Ruotsista tanskaan käännös
  • Ranskasta tanskaan käännös

Haluatko tarjouksen tanskan käännöspalveluista? Ota yhteys helposti ja nopeasti yhteydenottolomakkeella.

Tietoja kielestä

Lisätietoja on Wikipedian tanskan kieltä käsittelevässä artikkelissa.

Tanska (dansk) luetaan pohjoisgermaanisiin tai skandinaavisiin kieliin. Sitä puhuu noin kuusi miljoonaa ihmistä lähinnä Tanskan alueella. Kieltä käyttää myös 50 000 tanskalaista, jotka asuvat Schleswig-Holsteinissa Pohjois-Saksassa. Tanskan kielellä on alueella vähemmistökielen asema. Tanska on fäärin lisäksi toinen Färsaarten virallisista kielistä, ja se on pakollinen aine Färsaarten, Grönlannin ja Islannin kouluissa.

Tanskan aakkoset vastaavat suomen aakkosia lukuun ottamatta kirjaimia ä ja ö, joiden tilalla tanskassa on kirjaimet æ ja ø. Jos näitä kirjainmerkkejä ei voi käyttää (esim. verkko-osoitteissa), ne korvataan kirjaimilla tai kirjainyhdistelmillä ae (Æ, æ), oe tai o (Ø, ø).

Tyyliopas

STP on laatinut kattavan tanskan kielen tyylioppaan. Se toimii kääntäjien yleisohjeena käännöstyössä, ellei työhön liity etusijalla olevia asiakaskohtaisia tai projektikohtaisia tyyliohjeita.

Kieliresurssit

Erikoistumalla muutamiin kieliin STP on voinut hankkia kattavan määrän viitemateriaaleja niin kielellisiin kuin aihekohtaisiin tarpeisiin.

Yhtiön omien kääntäjien käytössä on erittäin laaja valikoima sekä painettuja että elektronisia yleis- ja erikoissanakirjoja. Kerromme asiakkaille tarvittaessa, mitä viitemateriaaleja kussakin käännöstyössä on käytetty.

STP:n pitkän toimintahistorian, varhain aloitettujen tekniikkainvestointien ja toiminnan laajentumisen myötä kaikilla yhtiön omilla kääntäjillä on nykyisin käytössään kokoelma palvelinpohjaisia käännösmuisteja. Ne sisältävät miljoonia sanoja STP:n kääntämistä materiaaleista ja vapaasti saatavilla olevista lähteistä, kuten Euroopan unionin, Euroopan lääkeviraston ja Microsoftin korpuksista.

Englanti–tanska-kieliyhdistelmälle on käännösmuisteissa yli 70 miljoonaa sanaa, joista on yhtiön omille kääntäjille erittäin paljon hyötyä termistön kannalta.

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Sivuston toteutus: Websites for Translators. Kaikki oikeudet pidätetään.