Suomen käännöspalvelut

Suomi

Kieliyhdistelmät

STP kääntää suomeen enimmäkseen englannista, mutta jossain määrin myös saksasta, ranskasta ja muista pohjoismaisista kielistä.

  • Englannista suomeen käännös
  • Ranskasta suomeen käännös
  • Saksasta suomeen käännös
  • Ruotsista suomeen käännös

(Norjasta ja tanskasta suomeen englannin kautta)

Haluatko tarjouksen suomen käännöspalveluista? Ota yhteys helposti ja nopeasti yhteydenottolomakkeella.

Tietoja kielestä

Lisätietoja on Wikipedian suomen kieltä käsittelevässä artikkelissa.

Suomea puhuu pääkielenään enemmistö Suomen asukkaista. Se on ruotsin lisäksi toinen Suomen virallisista kielistä ja virallinen vähemmistökieli Ruotsissa. Suomi kuuluu suomalais-ugrilaisen kielikunnan itämerensuomalaiseen haaraan. Suomalais-ugrilaiset kielet puolestaan kuuluvat uralilaisiin kieliin. Itämerensuomalaiseen haaraan kuuluvat myös viro ja useat Itämeren ympäristön pienet kielet. Suomen kielen aakkoset perustuvat latinalaisiin aakkosiin ja erityisesti niiden ruotsalaiseen laajennukseen, johon sisältyvät kirjaimet å, ä ja ö. Kirjaimia on virallisesti 28:

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z, Å, Ä, Ö

Lisäksi perinteisesti W-kirjain merkitään aakkosiin V-kirjaimen jälkeen, mutta virallisesti se on V:n muunnelma. Vaikka kirjainmerkit ä ja ö on johdettu saksan kielessä käytetyistä samannäköisistä, diakriittisellä merkillä varustetuista kirjaimista, suomessa ne käsitetään omiksi kirjaimikseen, ja ne luetellaan erikseen aakkosten lopussa.

Suomenkielisen tekstin sanamäärä on huomattavasti vastaavaa englanninkielistä tekstiä alhaisempi. Syitä tähän ovat viisitoista sijamuotoa ja mutkikas omistusliitteiden, infinitiivien, partikkeleiden ja liitepartikkeleiden järjestelmä. Niiden avulla voidaan ilmaista moniosaisia käsitteitä muutamalla pitkällä, morfologisesti monimutkaisella sanalla. Tähän liittyy myös se, että sama sana voi esiintyä lukemattomissa eri muodoissa, sillä kaikkia substantiiveja, pronomineja, adjektiiveja ja lukusanoja taivutetaan 15 sijamuodossa. Suomen kielessä ei ole prepositioita tai artikkeleita.

Tyyliopas

STP on laatinut kattavan suomen kielen tyylioppaan. Se toimii kääntäjien yleisohjeena käännöstyössä, ellei työhön liity etusijalla olevia asiakaskohtaisia tai projektikohtaisia tyyliohjeita.

Kieliresurssit

Erikoistumalla muutamiin kieliin STP on voinut hankkia kattavan määrän viitemateriaaleja niin kielellisiin kuin aihekohtaisiin tarpeisiin.

Yhtiön omien kääntäjien käytössä on erittäin laaja valikoima sekä painettuja että elektronisia yleis- ja erikoissanakirjoja. Kerromme asiakkaille tarvittaessa, mitä viitemateriaaleja kussakin käännöstyössä on käytetty.

STP:n pitkän toimintahistorian, varhain aloitettujen tekniikkainvestointien ja toiminnan laajentumisen myötä kaikilla yhtiön omilla kääntäjillä on nykyisin käytössään kokoelma palvelinpohjaisia käännösmuisteja. Ne sisältävät miljoonia sanoja STP:n kääntämistä materiaaleista ja vapaasti saatavilla olevista lähteistä, kuten Euroopan unionin, Euroopan lääkeviraston ja Microsoftin korpuksista.

Englanti–suomi-kieliyhdistelmälle on käännösmuisteissa yli 40 miljoonaa sanaa, joista on yhtiön omille kääntäjille erittäin paljon hyötyä termistön kannalta.

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Sivuston toteutus: Websites for Translators. Kaikki oikeudet pidätetään.