Kohdekieli englanti

Kohdekieli englanti

Kieliyhdistelmät

STP:n käännöksistä englannin kielelle huolehtivat englantia äidinkielenään puhuvat yhtiön omat kääntäjät ja projektipäälliköt, joiden akateeminen pätevyys sekä ammatilliset valmiudet ja kokemus kattavat seuraavat lähdekielet: espanja, hollanti, islanti, italia, norja, ranska, ruotsi, saksa, tanska ja venäjä.

Englanninkielisten käännösten lähdekieli on useimmiten joko yksi pohjoismaisista kielistä tai ranska tai saksa, mutta vuonna 2013 käänsimme englannin kielelle yli yhdeksän miljoonaa sanaa 30 lähdekielestä. Käännämme säännöllisesti vähäisempiä määriä myös jäljempänä mainituista lähdekielistä. Freelance-yhteistyökumppaniverkostomme kattaa kaikki maailman tärkeimmät kielet ja lukuisia vähemmän tunnettuja kieliä.

 • Arabia
 • Bosnia
 • Bulgaria
 • Espanja
 • Farsi
 • Heprea
 • Hollanti
 • Islanti
 • Italia
 • Japani
 • Kiina (yksinkertaistettu ja perinteinen)
 • Korea
 • Latvia
 • Liettua
 • Norja
 • Portugali
 • Puola
 • Ranska
 • Ruotsi
 • Saksa
 • Sloveeni
 • Suomi
 • Tanska
 • Thai
 • Tšekki
 • Turkkiv
 • Unkari
 • Viro

Lista ei ole täysin kattava, ja myös muut kielet ovat mahdollisia.

Tietoja kielestä

Lisätietoja on Wikipedian englannin kieltä käsittelevässä artikkelissa.

Englanti on yksi maailman laajimmalle levinneistä ja eniten puhutuista kielistä. Sen historia ulottuu 400-luvulle, jolloin nykyisen Tanskan ja Pohjois-Saksan alueelta lähteneet anglit, saksit ja juutit ylittivät Pohjanmeren.

Nykyisin on olemassa lukemattomia englannin kielen muunnelmia ja murteita, joiden sanaston, kieliopin ja ilmausten erot johtuvat varsinkin englannin leviämisestä laajalle alueelle. Tärkeimmät muunnelmat ovat amerikanenglanti, brittienglanti, australian-/uudenseelanninenglanti, kanadanenglanti, karibianenglanti ja Etelä-Afrikan englanti. STP kääntää lähinnä brittienglantiin, mutta jossain määrin myös amerikanenglantiin.

Tyyliopas

STP on laatinut kattavan brittienglannin tyylioppaan. Se toimii kääntäjien yleisohjeena käännöstyössä, ellei työhön liity etusijalla olevia asiakaskohtaisia tai projektikohtaisia tyyliohjeita.

Kieliresurssit

Erikoistumalla muutamiin kieliin STP on voinut hankkia kattavan määrän viitemateriaaleja niin kielellisiin kuin aihekohtaisiin tarpeisiin.

Yhtiön omien kääntäjien käytössä on erittäin laaja valikoima sekä painettuja että elektronisia yleis- ja erikoissanakirjoja. Kerromme asiakkaille tarvittaessa, mitä viitemateriaaleja kussakin käännöstyössä on käytetty.

Erikoistumalla muutamiin kieliin STP on voinut hankkia kattavan määrän viitemateriaaleja niin kielellisiin kuin aihekohtaisiin tarpeisiin.

Yhtiön omien kääntäjien käytössä on erittäin laaja valikoima sekä painettuja että elektronisia yleis- ja erikoissanakirjoja. Kerromme asiakkaille tarvittaessa, mitä viitemateriaaleja kussakin käännöstyössä on käytetty.

STP:n pitkän toimintahistorian, varhain aloitettujen tekniikkainvestointien ja toiminnan laajentumisen myötä kaikilla yhtiön omilla kääntäjillä on nykyisin käytössään kokoelma palvelinpohjaisia käännösmuisteja. Ne sisältävät miljoonia sanoja STP:n kääntämistä materiaaleista ja vapaasti saatavilla olevista lähteistä, kuten Euroopan unionin, Euroopan lääkeviraston ja Microsoftin korpuksista.

Tanska–englanti-, norja–englanti- ja ruotsi–englanti-kieliyhdistelmille on yhtiön omilla palvelimilla sijaitsevissa käännösmuisteissa 30–40 miljoonaa sanaa. Muiden lähdekielten sanamäärät ovat hiukan alhaisempia, mutta silti huomattavan suuria monien suosituimpien kielien kohdalla. Palvelinten käännösmuisteista on yhtiön omille kääntäjille erittäin paljon hyötyä termistön kannalta.

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Sivuston toteutus: Websites for Translators. Kaikki oikeudet pidätetään.