Oversættelsestjenester til finsk

Finsk

Language Combinations

STP’s oversættelsestjenester til finsk foregår primært fra engelsk og i mindre omfang fra tysk, fransk og de øvrige nordiske sprog:

  • Oversættelse fra engelsk til finsk
  • Oversættelse fra fransk til finsk
  • Oversættelse fra tysk til finsk
  • Oversættelse fra svensk til finsk

(Norsk og dansk til finsk via engelsk)

Ønsker du at få et tilbud på vores oversættelsestjenester til finsk? Kontakt os nemt og hurtigt via vores kontaktformular.

About the language

Se også Wikipedia-siden om finsk.

Finsk (suomi eller suomen kieli) er det sprog, der tales af størstedelen af befolkningen i Finland. Det er et af de to officielle sprog i Finland (det andet er svensk) og et officielt minoritetssprog i Sverige. Finsk tilhører den baltisk-finske undergruppe af den finsk-ugriske sproggruppe, der er medlem af den uraliske sprogfamilie. Den baltisk-finske undergruppe omfatter også estisk og andre minoritetssprog, som tales i Østersøområdet.

Det finske alfabet er baseret på det latinske alfabet og i særdeleshed dets svenske udbygning. Det består officielt af 28 bogstaver:
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z, Å, Ä, Ö

Derudover placeres W traditionelt efter V, selvom det officielt blot er en variant af V. Selvom glyfferne i bogstavet ä og ö er i familie med de tyske bogstaver med omlyd, anses de for at være selvstændige bogstaver og placeres derfor for sig selv i alfabetet (efter Z).
Ordtællingen i en finsk tekst vil være væsentligt lavere end i en tilsvarende engelsk tekst.

Det skyldes, at det finske sprog har 15 kasusbøjninger foruden et komplekst system af possessive suffikser, infinitiver, partikler og enklitiske partikler. Disse gør det muligt at udtrykke sofistikerede ideer gennem få lange, morfologisk komplekse ord. Dette er også forklaringen på, hvorfor samme ord vil forekomme i mange forskellige former i en finsk tekst – alle navneord, pronominer, adjektiver og talord har 15 kasusbøjninger. Der findes ingen præpositioner eller artikler på finsk.

Style guide

STP har sin egen styleguide for finsk, som alle vores oversættere tilstræber at følge i deres arbejde, medmindre der foreligger en kunde- eller projektspecifik styleguide, som har forrang.

Language assets

Eftersom STP er specialiseret i et udvalgt antal sprog, har vi et stærkt kommercielt og fagligt grundlag for at investere i omfattende referencematerialer, sproglige såvel som fagspecifikke, til vores kontorer.

Vi har en stor samling generelle ordbøger og fagordbøger i elektronisk eller trykt format, der er tilgængelige for alle vores interne oversættere. Vores kunder er altid velkomne til at spørge, hvilke specifikke referencematerialer vi har benyttet i forbindelse med en bestemt oversættelse.

Eftersom STP har været i branchen siden 1995 og har investeret i teknologi fra et tidligt tidspunkt samt opnået et betydeligt driftsomfang, har alle vores interne oversættere i dag adgang til serverbaserede oversættelseshukommelser med flere millioner ord, som vi tidligere selv har oversat, eller som er blevet tilføjet via andre offentligt tilgængelige referencekilder som f.eks. EU, European Medicines Agency og Microsoft.

For sprogkombinationen engelsk-finsk har vi et godt stykke over 40 millioner ord med denne type indhold i vores egne serveroversættelseshukommelser, hvilket er en enormt værdifuld inspirationskilde til terminologi for vores interne oversættere.

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Websitet er udviklet af Websites for Translators. Alle rettigheder forbeholdes.