Oversættelsestjenester til dansk

Dansk

Language Combinations

STP’s oversættelsestjenester til dansk foregår primært fra engelsk og i mindre omfang fra tysk, fransk og de øvrige nordiske sprog:

  • Oversættelse fra engelsk til dansk
  • Oversættelse fra tysk til dansk
  • Oversættelse fra norsk til dansk
  • Oversættelse fra svensk til dansk
  • Oversættelse fra fransk til dansk

Ønsker du at få et tilbud på vores oversættelsestjenester til dansk? Kontakt os nemt og hurtigt via vores kontaktformular.

About the language

Se også Wikipedia-siden om dansk.

Dansk er et af de nordgermanske eller skandinaviske sprog. Det tales af ca. 6 millioner mennesker, hovedsageligt i Danmark. Sproget tales desuden af de 50.000 danskere, der bor i de nordlige dele af Schleswig-Holstein, hvor det har status som minoritetssprog.

Dansk har status som officielt sprog sammen med færøsk i Færøerne, og det er et obligatorisk fag i skolen i Færøerne, Grønland og Island.

Det moderne danske alfabet skiller sig ud fra de fleste andre alfabeter ved at have de tre ekstra bogstaver æ, ø og å i slutningen af alfabetet. Hvis disse bogstaver ikke er tilgængelige (f.eks. i URL-adresser), kan de erstattes af ae (Æ, æ), oe eller o (Ø, ø) og aa (Å, å).

Style guide

STP har sin egen styleguide for dansk, som alle vores oversættere tilstræber at følge i deres arbejde, medmindre der foreligger en kunde- eller projektspecifik styleguide, som har forrang.

Language assets

Eftersom STP er specialiseret i et udvalgt antal sprog, har vi et stærkt kommercielt og fagligt grundlag for at investere i omfattende referencematerialer, sproglige såvel som fagspecifikke, til vores kontorer.

Vi har en stor samling generelle ordbøger og fagordbøger i elektronisk eller trykt format, der er tilgængelige for alle vores interne oversættere. Vores kunder er altid velkomne til at spørge, hvilke specifikke referencematerialer vi har benyttet i forbindelse med en bestemt oversættelse.

Eftersom STP har været i branchen siden 1995 og har investeret i teknologi fra et tidligt tidspunkt samt opnået et betydeligt driftsomfang, har alle vores interne oversættere i dag adgang til serverbaserede oversættelseshukommelser med flere millioner ord, som vi tidligere selv har oversat, eller som er blevet tilføjet via andre offentligt tilgængelige referencekilder som f.eks. EU, European Medicines Agency og Microsoft.

For sprogkombinationen engelsk-dansk har vi langt over 70 millioner ord med denne type indhold i vores egne serveroversættelseshukommelser, hvilket er en enormt værdifuld inspirationskilde til terminologi for vores interne oversættere.

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Websitet er udviklet af Websites for Translators. Alle rettigheder forbeholdes.